Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname > n 10 N

Začíname > n 10 N Začíname Táto kapitola popisuje, ako začať používať váš počítač VAIO. ! Pred prvým spustením počítača nepripájajte žiaden ďalší hardvér, ktorý pôvodne nebol dodaný s počítačom. Po dokončení postupne pripojte jednotlivé zariadenia (napríklad tlačiareň, externý pevný disk, skener atď.), pričom postupujte podľa pokynov výrobcu. ❑ Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek (str. 11) ❑ Informácie o indikátoroch (str. 16) ❑ Pripojenie napájacieho zdroja (str. 17) ❑ Používanie batérie (str. 19) ❑ Bezpečné vypnutie počítača (str. 26) ❑ Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27) ❑ Udržiavanie počítača v optimálnom stave (str. 29)

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 11 N Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách. ! Vzhľad vášho počítača sa môže líšiť od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách. Predná strana A Snímač okolitého svetla (str. 35), (str. 152) Meria intenzitu okolitého svetla a automaticky upravuje jas obrazovky LCD na optimálnu úroveň. B Indikátor Num lock (str. 16) C Indikátor Caps lock (str. 16) D Indikátor Scroll lock (str. 16) E Vstavaný mikrofón (monofónny) F Indikátor vstavanej kamery MOTION EYE (str. 16) G Vstavaná kamera MOTION EYE (str. 38) H Obrazovka LCD (str. 114) I Vstavané reproduktory (stereo) J Numerická klávesnica Pomocou numerickej klávesnice môžete zadávať čísla alebo uskutočňovať základné matematické výpočty. K Klávesnica (str. 33) L Dotykový panel (str. 36) M Pravé tlačidlo (str. 36) N Ľavé tlačidlo (str. 36)