Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavanou kamerou n116 N Zaobchádzanie so vstavanou kamerou ❑ ❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu šošovky vstavanej kamery, pretože to na ňom môže spôsobiť škrabance, ktoré sa potom objavia na snímanom obraze. Bez ohľadu na stav napájania počítača nedovoľte, aby na šošovku vstavanej kamery dopadalo priame slnečné žiarenie, pretože by mohlo spôsobiť poruchu kamery.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s diskami n117 N Zaobchádzanie s diskami ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobiť chyby pri čítaní. Disk držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie: ❑ Na disk nikdy neprilepujte nálepky. Ovplyvní sa tým používanie disku a môže dôjsť k neodstrániteľnému poškodeniu.