Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n132 N Ako zmenšiť veľkosť oblasti na obnovenie? Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblasť na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovenie systému. Ak je počítač vybavený jednotkou SSD, odstránením týchto údajov môžete zmenšiť veľkosť oblasti na obnovenie. 1 Keď je počítač v štandardnom režime, vložte médium obnovenia do optickej jednotky, vypnite počítač a potom ho znova zapnite. ! Použite médium obnovenia, ktoré ste vytvorili po prevzatí počítača. ✍ Ak používate externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky), reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F11. 2 Stlačením klávesu M alebo m vyberte položku VAIO Care Rescue a stlačte kláves Enter. 3 Kliknite na položky Tools a Start advanced recovery wizard. ✍ Po zobrazení hlásenia Do you need to rescue data? vytvorte v prípade potreby záložnú kópiu údajov. 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nezobrazí okno Select recovery type. 5 Vyberte možnosť Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Stratíte všetky aplikácie a údaje, ktoré ste na úložné zariadenie pridali pred odstránením údajov na obnovenie systému. Po odstránení údajov na obnovenie systému budete na neskoršie obnovenie systému potrebovať médiá obnovenia.

Odstraňovanie porúch > Batéria n133 N Batéria Ako zistím stav nabíjania batérie? Môžete skontrolovať indikátor nabíjania, ktorý signalizuje stav nabíjania batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 22). Kedy počítač používa napájanie zo siete? Keď je počítač pripojený k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra, používa napájanie zo siete, dokonca aj keď je vložená batéria. Kedy treba opätovne nabiť batériu? Batériu nabite v týchto prípadoch: ❑ Batéria sa vybíja a blikajú indikátor nabíjania aj indikátor napájania. ❑ Batériu ste nepoužívali dlhší čas. Kedy treba vymeniť batériu? Keď batéria dosiahne koniec svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie s výzvou na výmenu batérie. Kapacitu nabitia batérie môžete skontrolovať pomocou funkcie Battery v nástroji VAIO Control Center. Treba mať obavy, keď je vložená batéria teplá? Nie. Pri napájaní počítača sa batéria zohrieva.