Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Dotykový panel n158 N Dotykový panel Čo robiť, ak dotykový panel nefunguje? ❑ ❑ ❑ Je možné, že ste pred pripojením myši k počítaču deaktivovali dotykový panel. Pozrite si časť Používanie dotykového panelu (str. 36). Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš. Ak sa ukazovateľ prestane hýbať počas používania softvérovej aplikácie, stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno aplikácie. ❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves s logom systému Windows a potom niekoľkokrát kláves ,. Pomocou klávesu M alebo m vyberte možnosť Reštartovať a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. ❑ ❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, pomocou klávesov m a , vyberte šípku vedľa tlačidla Vypnúť, stlačte kláves Enter, pomocou klávesu M alebo m vyberte položku Reštartovať a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

Odstraňovanie porúch > Klávesnica n159 N Klávesnica Čo robiť, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna? Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasiť. Konfiguráciu klávesnice zmeníte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu v časti Miestne a jazykové nastavenie. 3 Kliknite na položku Zmeniť klávesnice na karte Klávesnice a jazyky. 4 Nastavenia zmeňte podľa potreby. Čo robiť, ak nemožno zadávať čísla pomocou numerickej klávesnice? Ak nemôžete používať numerickú klávesnicu, pravdepodobne nie je aktivovaný režim Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnutý indikátor Num lock. Ak je indikátor zhasnutý, pred zadávaním čísel ho zapnite stlačením klávesu Num Lk.