Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Audio/video n162 N Čo robiť, ak nepočuť zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel? ❑ ❑ Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobný postup nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 161). Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Vykonajte kroky č. 1 až 4 uvedené v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 161). 2 Na karte Prehrávanie vyberte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. 3 Kliknite na kartu Spresnenie. 4 Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16 bitov), ktorú zariadenie podporuje. 5 Kliknite na tlačidlo OK.

Odstraňovanie porúch > Audio/video n163 N Ako možno prehrať zvuk vo formáte Dolby Digital alebo DTS prostredníctvom zariadenia kompatibilného s rozhraním S/PDIF? Na prehratie zvuku vo formáte Dolby Digital alebo DTS z disku prostredníctvom zariadenia kompatibilného s rozhraním S/PDIF pripojeného k počítaču postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na možnosť Spravovať zvukové zariadenia v časti Zvuk. 4 Na karte Prehrávanie vyberte ikonu optického výstupu a kliknite na položku Vlastnosti. 5 Kliknite na kartu Podporované formáty. 6 Začiarknite políčka Zvuk DTS a Dolby Digital. 7 Kliknite na tlačidlo OK. ! Ak sa zvuk vo formáte Dolby Digital alebo DTS nechá prehrávať cez zariadenie, ktoré tieto formáty nepodporuje, zariadenie nebude vydávať žiaden zvuk. V takom prípade zrušte začiarknutie políčok Zvuk DTS a Dolby Digital. Prečo sa prerušenia zvuku a straty snímok objavujú počas prehrávania videí s vysokým rozlíšením, napríklad videí nahrávaných pomocou digitálnej kamery AVCHD? Prehrávanie videí s vysokou kvalitou vyžaduje výkonné hardvérové prostriedky počítača, napríklad procesor, grafický procesor alebo výkon systémovej pamäte. V závislosti od konfigurácie počítača môžu byť počas prehrávania videa niektoré operácie alebo funkcie nedostupné a môžu sa objaviť prerušenia zvuku, straty snímok a chyby prehrávania.