Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > „Memory Stick“ n164 N „Memory Stick“ Čo robiť, ak v iných zariadeniach nemožno používať médiá „Memory Stick“ naformátované v počítači VAIO? Je možné, že médium „Memory Stick“ budete musieť opätovne naformátovať. Formátovaním vymažete z média „Memory Stick“ všetky údaje vrátane hudby, ktorá v ňom predtým bola uložená. Skôr ako opätovne naformátujete médium „Memory Stick“, vykonajte zálohu dôležitých údajov a skontrolujte, či médium „Memory Stick“ neobsahuje súbory, ktoré si chcete ponechať. 1 Údaje alebo snímky z média „Memory Stick“ skopírujte do vstavaného úložného zariadenia. 2 Médium „Memory Stick“ naformátujte podľa pokynov v časti Formátovanie média „Memory Stick“ (str. 51). Možno pomocou média „Memory Stick“ kopírovať snímky z digitálneho fotoaparátu? Áno. Môžete si aj pozerať videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálnych fotoaparátov kompatibilných s médiami „Memory Stick“. Prečo nemožno zapisovať údaje na médium „Memory Stick“? Niektoré verzie médií „Memory Stick“ sú vybavené ochranou proti zápisu, ktorá chráni údaje pred neúmyselným vymazaním alebo prepísaním. Skontrolujte, či spínač ochrany proti zápisu je vypnutý.

Odstraňovanie porúch > Periférne zariadenia n165 N Periférne zariadenia Čo robiť, ak nemožno pripojiť zariadenie USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vzťahuje). Napríklad, ak používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do sieťovej zásuvky. Skúste použiť inú zásuvku USB na vašom počítači. Mohol sa nainštalovať ovládač pre konkrétnu zásuvku, ktorú ste použili pri prvom pripojení zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Pred pripojením zariadenia možno budete musieť nainštalovať softvér. K zásuvke skúste pripojiť jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje. Rozbočovače USB môžu spôsobiť, že zariadenie nebude fungovať z dôvodu chyby distribúcie napájania. Odporúčame zariadenie priamo pripojiť k vášmu počítaču bez rozbočovača.