Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 20 N 3 Batériu šikmo zasuňte do otvoru tak, aby výstupok (2) na oboch stranách otvoru zapadol do výrezu tvaru U (3) na oboch stranách batérie. 4 Batériu zatláčajte nadol do otvoru, kým nezacvakne na svojom mieste. 5 Poistku batérie LOCK posuňte smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači.

Začíname > Používanie batérie n 21 N Ako vybrať batériu ! Ak vyberiete batériu, keď je počítač zapnutý a nie je pripojený k sieťovému adaptéru, stratíte všetky neuložené údaje. 1 Vypnite počítač a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra. 3 Poistku batérie RELEASE (2) posuňte smerom dovnútra a pridržte, špičku prsta vložte pod výbežok (3) na batérii, batériu zdvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača. ! Kvôli vlastnej bezpečnosti odporúčame používať iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sieťové adaptéry spĺňajúce príslušné kvalitatívne normy, ktoré boli dodané spoločnosťou Sony k počítaču VAIO. Niektoré počítače VAIO môžu fungovať len s originálnymi batériami značky Sony.