Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 24 N Kontrola kapacity nabitia batérie Pri častejšom nabíjaní alebo dlhodobom používaní batérie sa kapacita nabitia batérie postupne znižuje. Ak chcete batériu naplno využiť, skontrolujte kapacitu nabitia batérie a zmeňte nastavenia batérie. Ako skontrolovať kapacitu nabitia batérie 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Power Management a Battery. ✍ Životnosť batérie môžete tiež predĺžiť povolením funkcie starostlivosti o batériu.

Začíname > Používanie batérie n 25 N Predĺženie životnosti batérie Keď sa počítač napája z batérie, môžete predĺžiť jej životnosť pomocou nasledujúcich postupov. ❑ Znížte jas obrazovky LCD počítača. ❑ Použite režim nízkej spotreby. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27). ❑ Zmeňte nastavenia napájania v časti Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie VAIO Power Management (str. 99). ❑ Pomocou nástroja VAIO Control Center nastavte tapetu v časti Long Battery Life Wallpaper Setting ako pozadie pracovnej plochy. ✍ Ďalšie informácie o predĺžení životnosti batérie nájdete v súbore Pomocníka po vykonaní príslušných krokov v časti Kontrola kapacity nabitia batérie (str. 24).