Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Začíname >

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 28 N Používanie režimu spánku Ako aktivovať režim spánku Kliknite na tlačidlo Štart, šípku Ako sa vrátiť do štandardného režimu ❑ ❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves. Stlačte vypínač napájania na vašom počítači. vedľa tlačidla Vypnúť a položku Uspať. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené údaje. Používanie režimu dlhodobého spánku Ako aktivovať režim dlhodobého spánku Stlačte klávesy Fn+F12. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Prepnúť do režimu dlhodobého spánku. ! Nehýbte s počítačom, kým indikátor napájania nezhasne. Ako sa vrátiť do štandardného režimu Stlačte vypínač napájania. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.

Začíname > Udržiavanie počítača v optimálnom stave n 29 N Udržiavanie počítača v optimálnom stave Aktualizácia počítača Ak chcete zvýšiť efektivitu, bezpečnosť a funkčnosť svojho počítača VAIO, aktualizujte ho pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií. Aplikácia VAIO Update automaticky upozorňuje na nové aktualizácie dostupné na Internete, prevezme ich a nainštaluje v počítači. ❑ Windows Update Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ❑ VAIO Update 5 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Update 5 a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie.