Views
9 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 72 N Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlosť sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok: ❑ Prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami ❑ Materiál použitý v stenách ❑ Blízkosť mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí ❑ Konfigurácia zariadení ❑ Typ softvérovej aplikácie ❑ Typ operačného systému ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej siete LAN a pripojenia Bluetooth v počítači ❑ Veľkosť prenášaného súboru Z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v prostredí sa v priebehu súvislého prenosu môžu veľké súbory niekedy poškodiť. Všetky zariadenia Bluetooth musia byť certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky príslušných noriem. Dokonca aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšiť. Prenos dát nemusí byť možný v akejkoľvek situácii. Ak v počítači prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth, môže sa stratiť synchronizácia obrazu a zvuku. Pri používaní technológie Bluetooth ide o častý jav a neznamená to poruchu. Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Aj keď zariadenia Bluetooth využívajú technológie na minimalizáciu rušenia od iných zariadení používajúcich rovnaké pásmo, takéto rušenie môže spôsobiť zníženie komunikačnej rýchlosti, skrátenie dosahu komunikácie alebo poruchy komunikácie.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 73 N ❑ ❑ ❑ V závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používaného výrobcom nemusí funkcia Bluetooth fungovať s inými zariadeniami. Pripojenie viacerých zariadení s pripojením Bluetooth k počítaču môže spôsobiť zahltenie kanálu, dôsledkom čoho bude slabý výkon zariadení. Pri používaní technológie Bluetooth ide o bežný jav a neznamená to poruchu. Vysokorýchlostná komunikácia medzi počítačom a zariadeniami s pripojením Bluetooth je k dispozícii v prípade, ak sú tieto zariadenia kompatibilné so štandardom Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed (HS). Ak chcete dosiahnuť vysokorýchlostnú komunikáciu, zapnite v počítači funkciu bezdrôtovej siete LAN aj pripojenia Bluetooth. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.