Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > n 74 N Používanie periférnych zariadení Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšíriť používaním rôznych zásuviek na vašom počítači. ❑ Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (str. 75) ❑ Pripojenie externého displeja (str. 76) ❑ Výber režimu displeja (str. 81) ❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (str. 82) ❑ Pripojenie externého mikrofónu (str. 84) ❑ Pripojenie zariadenia USB (str. 85) ❑ Pripojenie zariadenia i.LINK (str. 87)

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel n 75 N Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel K počítaču sa dajú pripojiť externé zariadenia na výstup zvuku (nie sú súčasťou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá. Keďže počítač dokáže prostredníctvom konektora slúchadiel/OPTICAL OUT prenášať analógové i digitálne signály, môžete ku konektoru pripojiť zariadenie S/PDIF, napríklad digitálne slúchadlá alebo zosilňovač AV, a zlepšiť tak kvalitu zvuku prenášaného z počítača. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením S/PDIF. ! Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia S/PDIF pripojeného ku konektoru slúchadiel/OPTICAL OUT, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 161). Ako pripojiť externé reproduktory ✍ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ! Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitosť. Externé reproduktory (1) pripojte ku konektoru slúchadiel/OPTICAL OUT (2) i pomocou reproduktorového kábla (3) (nie je súčasťou dodávky).