Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 76 N Pripojenie externého displeja Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Pripojenie počítačového displeja alebo projektora K počítaču možno pripojiť externý displej, napríklad počítačový displej alebo projektor.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 77 N Ako pripojiť počítačový displej alebo projektor 1 Napájací kábel (1) externého displeja alebo projektora zapojte do sieťovej zásuvky. 2 Pomocou kábla displeja (3) zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky na monitor (2) na počítači. ✍ V prípade potreby prepojte konektor slúchadiel na projektore a konektor slúchadiel/OPTICAL OUT (4) i na počítači pomocou reproduktorového kábla (5). ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovať prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávať široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Ak chcete prehrávať obsah chránený autorskými právami, pripojte k počítaču monitor kompatibilný s normou HDCP. Ak je k počítaču pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopní prehrávať ani prehliadať žiaden obsah chránený autorskými právami.