Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia USB n 86 N Poznámky k pripojeniu zariadenia USB ❑ ❑ ❑ ❑ Skôr ako zariadenie USB začnete používať, možno budete musieť nainštalovať ovládač dodaný so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením USB. Na tlač dokumentov používajte tlačiareň USB, ktorá je kompatibilná s vašou verziou systému Windows. Informácie o odstránení zariadenia USB nájdete v príručke dodanej so zariadením. Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo zariadení USB: ❑ Pri premiestňovaní počítača s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite akýmkoľvek otrasom alebo narážaniu do zásuviek USB. ❑ Počítač s pripojenými zariadeniami USB nevkladajte do tašky ani puzdra na prenášanie.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie zariadenia i.LINK n 87 N Pripojenie zariadenia i.LINK Počítač je vybavený zásuvkou i.LINK, ktorú môžete použiť na pripojenie zariadenia i.LINK, napríklad digitálnej kamery. ✍ i.LINK je obchodná značka Sony Corporation, ktorá sa používa iba na označenie toho, že výrobok obsahuje pripojenie IEEE 1394. Postup vytvorenia pripojenia i.LINK sa môže líšiť v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s pripojením i.LINK dokážu navzájom komunikovať. Ďalšie informácie o požiadavkách na prevádzkové podmienky a o správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením kompatibilným s rozhraním i.LINK. Pred pripojením periférnych zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK, napríklad jednotky CD-RW alebo pevného disku, k systému si overte kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky. Poznámky k pripojeniu zariadení i.LINK ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zásuvka i.LINK na počítači neposkytuje napájanie externým zariadeniam. Ak externé zariadenie vyžaduje vonkajšie napájanie, pripojte ho k napájaciemu zdroju. Zásuvka i.LINK podporuje prenosové rýchlosti až 400 Mbit/s. Skutočná prenosová rýchlosť však závisí od prenosovej rýchlosti externého zariadenia. V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusia byť k dispozícii voliteľné káble i.LINK. Spojenie i.LINK s inými kompatibilnými zariadeniami nie je plne zaručené. Spojenie i.LINK nemusí byť dostupné v závislosti od softvérových aplikácií, operačného systému a používaných zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším softvérom. Pred pripojením k vášmu počítaču skontrolujte pracovné podmienky a kompatibilitu periférnych zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK (napr. pevného disku alebo jednotky CD-RW) s operačným systémom.