Views
6 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 92 N Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo používateľa) ! Pred nastavením hesla používateľa nastavte heslo počítača. 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 4 Stlačením klávesu < alebo , vyberte položku Security. Zobrazí sa karta Security. Vyberte položku Set User Password a potom stlačte kláves Enter. 5 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 6 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 93 N Ako zmeniť/odstrániť heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter. 4 Stlačením klávesu < alebo , vyberte položku Security. Zobrazí sa karta Security. Vyberte položku Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 5 Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete heslo odstrániť, nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter. 6 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.