Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n106 N 8 Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. ! Nie dotykaj żadnych elementów na płycie głównej oprócz modułu pamięci. Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, upewnij się, że niewielka wypustka w gnieździe wypełnia wcięcie w krawędzi modułu. Nie wsuwaj na siłę nieprawidłowo ułożonego modułu pamięci do gniazda, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu. 9 Załóż z powrotem pokrywę komory modułów pamięci. 10 Dokręć śrubę na dolnej pokrywie komputera. 11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n107 N Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci 1 Włącz komputer. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 3 Kliknij kolejno opcje Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information). W prawym panelu wyświetlona zostanie ilość dostępnej pamięci. Jeśli zgodnie z komunikatem nie będzie dostępna większa ilości pamięci, powtórz procedurę instalacji i uruchom komputer ponownie.