Views
4 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > n122 N ❑ Tabliczka dotykowa (strona 158) ❑ Klawiatura (strona 159) ❑ Dyskietki (strona 160) ❑ Audio-wideo (strona 161) ❑ Karta pamięci „Memory Stick” (strona 164) ❑ Urządzenia peryferyjne (strona 165)

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n123 N Obsługa komputera Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik zasilania. Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie ponownie uruchom komputer. Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom go ponownie. Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są podłączone do źródła zasilania i są włączone. Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Upewnij się, że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z monitorem. Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Upewnij się, że podświetlenie ekranu LCD komputera jest włączone. Informacje o włączaniu podświetlenia ekranu LCD można znaleźć w sekcji Używanie przycisków specjalnych (strona 37). Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę. Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa, używaj tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, dopasowanych do modelu komputera VAIO.