Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n138 N ❑ Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu. 3 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 4 Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane. 5 Kliknij dwukrotnie opcję Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii. 6 Wybierz opcję Maksymalna wydajność z rozwijanej listy zarówno dla ustawienia Używa baterii, jak i Podłączony.

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n139 N Co należy zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że komputer i punkt dostępowy są ze sobą połączone. Umieść komputer z dala od przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego. Sprawdź, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 137). Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska? ❑ ❑ ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć lokalną zależy od odległości oraz przeszkód między urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od przeszkód lub przenieś go bliżej punktu dostępowego. Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci lokalnej, urządzenie to może być tymczasowo przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta. Jeśli punkt dostępowy jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 137).