Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n140 N Jak uniknąć przerw w transmisji danych? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli komputer jest podłączony do punktu dostępowego lub jeśli znajduje się blisko źródła mikrofal albo obok telefonu bezprzewodowego, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużego pliku. Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo. Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności opisane w sekcji Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? (strona 137). Co to są kanały? ❑ ❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci lokalnej opiera się na pasmach częstotliwości zwanych kanałami. W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony. Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat łączności zawartych w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania? Dwa komputery z obsługą bezprzewodowej sieci lokalnej mogą utracić połączenie peer-to-peer, jeśli zostanie zmieniony klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n141 N Technologia Bluetooth Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera? ❑ ❑ ❑ ❑ Należy upewnić się, że w obu urządzeniach została włączona funkcja Bluetooth. Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS. Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw przełączyć komputer do trybu normalnego, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS. Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie. Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być nawiązana komunikacja? ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy w urządzeniu, z którym ma zostać nawiązane połączenie, włączona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth, jego wykrycie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe. Aby umożliwić innym urządzeniom Bluetooth komunikację z komputerem, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.