Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n148 N Co należy zrobić, jeśli nie można odtwarzać dysków Blu-ray Disc lub w trakcie ich odtwarzania komputer działa niestabilnie? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd optyczny obsługuje dyski Blu-ray Disc. Niektórych dysków Blu-ray Disc może nie udać się odtworzyć na komputerze lub komputer może działać niestabilnie w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidłowo odtworzyć dysk, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programu WinDVD BD za pomocą opcji VAIO Update. Informacje na temat korzystania z opcji VAIO Update można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 29). Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD? ❑ ❑ Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu. Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu. Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD? ❑ ❑ Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania. Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem optycznym. Zapisywalne dyski DVD niektórych marek nie działają. Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray Disc? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd optyczny umożliwia zapisywanie na dyskach Blu-ray Disc. Dyski BD-R nie są nośnikami wielokrotnego zapisywania. Na dysku BD-R nie można zapisać dodatkowych danych i nie można z niego usunąć danych.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n149 N Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie działa prawidłowo? Sprawdź, czy zewnętrzny napęd optyczny jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB komputera. Jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie jest właściwie podłączony, nie będzie działać prawidłowo.