Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Drukowanie n154 N Drukowanie Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel został prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze. Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze. Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z drukarką. Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie. Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie. Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości. 3 Kliknij zakładkę Porty. 4 Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola. 5 Kliknij przycisk OK. Powoduje to wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu i zdalny panel sterowania.

Rozwiązywanie problemów > Mikrofon n155 N Mikrofon Co należy zrobić, jeśli mikrofon nie działa? ❑ ❑ Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się, że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu w komputerze. Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe dźwięku, wykonaj następujące czynności: 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 3 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 4 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 5 Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne. Jak można uniknąć sprzężeń mikrofonu? Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika. Aby uniknąć tego problemu: ❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku. ❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.