Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Polacco

Znaki towarowe > n166 N

Znaki towarowe > n166 N Znaki towarowe SONY, logo SONY, VAIO i logo VAIO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” oraz logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Nazwa i.LINK oznaczająca interfejs IEEE 1394. i.LINK oraz logo i.LINK „ ” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero i logo Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Blu-ray Disc i logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association. Znak Bluetooth i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions. WinDVD for VAIO i WinDVD BD są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc. ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc. AMD, logo AMD Arrow, ATI i wszelkie ich połączenia, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Znaki towarowe > n167 N Logo SD jest znakiem towarowym. Logo SDHC jest znakiem towarowym. Logo SDXC jest znakiem towarowym. Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. , „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc. „PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc. Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez firmę Koozyt, Inc. „TransferJet” i logo „TransferJet” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera.