Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ucraino

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Ucraino

Виправлення

Виправлення неполадок > Робота в мережі (локальна мережа та безпроводова локальна мережа) n142 N Як уникнути перешкод під час передавання даних? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Коли комп’ютер підключений до точки доступу, можуть траплятися перерви в передаванні даних, якщо передається великий файл, або комп’ютер розташовано поряд із мікрохвильовими печами та безпроводовими телефонами. Перемістіть комп’ютер ближче до точки доступу. Переконайтеся, що зв’язок точки доступу не порушено. Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано значення Максимальна продуктивність для пункту Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, наведені в розділі Що робити, якщо комп’ютеру не вдається з’єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 139). Що таке канали? ❑ ❑ У безпроводових локальних мережах використовуються різні діапазони частот, які називаються каналами. Канали точок доступу безпроводових локальних мережах сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony. Якщо використовується точка доступу безпроводової локальної мережі, див. інформацію про з’єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу. Чому з’єднання з мережею переривається в разі змінення ключа шифрування? Два комп’ютери з увімкненою функцією безпроводової локальної мережі можуть втратити одноранговий мережевий зв’язок, якщо змінюється ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп’ютерах, щоб ключі співпали.

Виправлення неполадок > Технологія Bluetooth n143 N Технологія Bluetooth Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається знайти комп’ютер? ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що функція Bluetooth увімкнена на обох пристроях. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнуто, а на комп’ютері світиться індикатор WIRELESS. Коли комп’ютер знаходиться в режимі енергозбереження, функцію Bluetooth використовувати не можна. Поверніть комп’ютер до звичайного режиму, а потім увімкніть перемикач WIRELESS. Комп’ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія Bluetooth працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 м один від одного. Що робити, якщо не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким потрібно встановити зв’язок? ❑ ❑ ❑ Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно встановити зв’язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою. Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв’язок, уже з’єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдасться знайти, або він не зможе встановити з’єднання з комп’ютером. Щоб дозволити всім пристроям Bluetooth встановлювати зв’язок із комп’ютером, виконайте наведені нижче дії. 1 Натисніть кнопку Пуск і виберіть Пристрої та принтери. 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму пристрою Bluetooth і натисніть Параметри пристрою Bluetooth. 3 Виберіть вкладку Параметри та встановіть прапорець Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп’ютер.