Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Finlandese

Vianmääritys >

Vianmääritys > Tietokoneen toiminta n124 N Mitä pitää tehdä, jos vihreä virran merkkivalo syttyy, mutta näytössä ei näy mitään? ❑ ❑ ❑ Varmista, että tietokoneen nestekidenäytön taustavalo on käytössä. Lisätietoja nestekidenäytön taustavalon ottamisesta käyttöön on kohdassa Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen (sivu 37). Sulje sovelluksen ikkuna painamalla Alt+F4 monta kertaa. Sovellus on saattanut joutua virhetilaan. Jos Alt+F4-näppäimet eivät toimi, sammuta tietokone valitsemalla Käynnistä, napsauttamalla Sammuta-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten Käynnistä uudelleen. ❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauta Sammuta -painikkeen veressä olevaa nuolta ja valitse Käynnistä uudelleen. Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Käynnistä uudelleen. ❑ Jos tämä ei toimi, sammuta tietokone pitämällä virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan. Irrota verkkolaite ja anna tietokoneen olla sammutettuna noin viisi minuuttia. Kytke sen jälkeen verkkolaite ja käynnistä tietokone uudelleen. ! Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainiketta painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.

Vianmääritys > Tietokoneen toiminta n125 N Mitä pitää tehdä, jos tietokone tai ohjelmisto lakkaa vastaamasta? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jos tietokone lakkaa vastaamasta, kun ohjelmisto on käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä. Jos Alt+F4-näppäinyhdistelmä ei toimi, sammuta tietokone napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Sammuta. Jos tietokone ei sammu, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta Sammuta-painiketta. Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Sammuta. Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu. ! Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainiketta painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen. Irrota verkkolaite pistorasiasta ja irrota akku. Odota 3–5 minuuttia. Asenna akku paikalleen, kytke verkkolaite uudelleen ja käynnistä tietokone virtapainikkeesta. Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen. Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.