Views
6 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Rumeno

Cum să utilizaţi

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale n 38 N Utilizarea butoanelor cu funcţii speciale Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiţi funcţii specifice ale computerului. Buton cu funcţie specială Buton DISPLAY OFF u Buton Redare/Pauză x Buton oprire Funcţii Opreşte lumina de fundal LCD. Pentru a porni lumina de fundal LCD, efectuaţi oricare dintre acţiunile următoare: - Apăsaţi orice tastă. - Apăsaţi pe oricare buton cu funcţie specială. - Glisaţi degetul pe touch pad. ! Nu puteţi porni lumina de fundal LCD cu un dispozitiv USB, precum un mouse. Porneşte sau întrerupe redarea unui suport CD, DVD sau Blu-ray Disc * sau a unui fişier de muzică/video stocat pe dispozitivul de stocare încorporat. Opreşte redarea unui suport CD, DVD sau Blu-ray Disc * sau a unui fişier de muzică/video salvat pe dispozitivul de stocare încorporat. . Buton pistă anterioară Redă capitolul/fişierul anterior în timpul redării video sau pista/fişierul anterior în timpul redării audio. > Buton pistă următoare Redă capitolul/fişierul următor în timpul redării video sau pista/fişierul următor în timpul redării audio. Buton ASSIST Buton S1 Buton VAIO * Pentru redare, utilizaţi WinDVD BD. Lansează VAIO Care în timp ce computerul este pornit. În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST lansează VAIO Care Rescue. ! Nu apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul se află în modul Hibernare. Execută sarcina atribuită în mod implicit butonului. Puteţi schimba sarcina atribuită implicit cu VAIO Control Center. Lansează Media Gallery sau creşte şi descreşte volumul, în funcţie de model.

Cum să utilizaţi computerul VAIO > Utilizarea camerei încorporate n 39 N Utilizarea camerei încorporate Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE. Cu aplicaţia software corespunzătoare pentru capturarea imaginilor, puteţi efectua următoarele operaţii: ❑ Să capturaţi imagini fixe şi filme ❑ Să detectaţi şi să capturaţi deplasarea obiectelor în scop de monitorizare ❑ Să editaţi datele capturate ✍ Prin pornirea computerului se activează camera încorporată. Dacă deţineţi aplicaţia software adecvată, se pot iniţia apeluri video. ! Prin lansarea sau părăsirea aplicaţiei software de mesagerie instantanee sau de editare video nu se activează şi nici nu se dezactivează camera încorporată. Computerul nu trebuie să intre în modurile Repaus sau Hibernare în timp ce utilizaţi camera încorporată. Pentru a utiliza aplicaţia software pentru capturarea imaginilor 1 Faceţi clic pe Start, Toate programele, ArcSoft WebCam Companion 3 şi pe WebCam Companion 3. 2 Faceţi clic pe pictograma dorită din fereastra principală. Pentru informaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei software, consultaţi fişierul ajutor inclus în aplicaţia software. ✍ Atunci când se capturează un film într-un loc întunecat, faceţi clic pe pictograma Capture din fereastra principală şi apoi faceţi clic pe pictograma WebCam Settings şi selectaţi opţiunea pentru lumină scăzută sau pentru compensarea luminii scăzute din fereastra de proprietăţi.