Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

Kopioi Kopioi kaikki

Kopioi Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat muistikorttiin. 1 Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa. 2 t (Asetukset) t (Muistikorttityökalu) t [Kopioi] t [OK] Huomautuksia • Asenna kameraan täyteen ladattu akku. Jos yrität kopioida kuvatiedostoja, kun akussa on vain vähän varausta jäljellä, akku saattaa loppua, jolloin kopiointi epäonnistuu ja tiedot voivat korruptoitua. • Kuvia ei voi kopioida yksitellen. • Alkuperäiset kuvat pysyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Voit tyhjentää sisäisen muistin poistamalla muistikortin kopioinnin jälkeen ja alustamalla sitten sisäisen muistin ([Alustus] kohdassa [Sisäinen muisti -työkalu]). • Muistikorttiin luodaan uusi kansio, ja kaikki tiedot kopioidaan siihen. Et voi valita jotakin tiettyä kansiota ja kopioida kuvia siihen. Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto 142 FI

Tiedostonumero Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot. 1 t (Asetukset) t (Muistikorttityökalu) tai (Sisäinen muisti - työkalu) t [Tiedostonumero] t haluttu tila Jatkuva Tyhjennä Määrää numerot tiedostoille numerojärjestyksessä, vaikka tallennuskansiota tai muistikorttia vaihdettaisiinkin. (Kun vaihdetulla muistikortilla on tiedosto, jonka numero on suurempi kuin viimeksi määrätty numero, numeroksi määrätään numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.) Aloittaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota vaihdetaan. (Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.) Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto 143 FI