Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

zPanoraamakuvan

zPanoraamakuvan kuvaussuunnan tai kuvakoon muuttaminen Kuvaussuunta: (Kuvaussuunta) t [Oikea], [Vasen], [Ylös] tai [Alas] Panoraamakuvan (Kuvakoko) t [Vakio] tai [Leveä] koko: zPanoraamakuvan kuvausvinkkejä Panoroi kameraa kaaressa tasaisella nopeudella nestekidenäytössä osoitettuun suuntaan. Paikallaan pysyvät kohteet sopivat paremmin panoraamakuviin kuin liikkuvat kohteet. Pystysuunta Vaakasuunta Mahdollisimman lyhyt säde • Paina ensin suljin puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi tai kallista kameraa. • Jos näytön reunalle on keskittynyt osa, jossa on suuresti vaihtelevia muotoja tai vaihtelevaa maisemaa, kuvan sommittelu voi epäonnistua. Muuta tällöin ruudun sommittelu niin, että vaihteleva osa on kuvan keskellä, ja kuvaa sitten uudelleen. Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto zPanoraamakuvien vieritys näyttöä varten Vieritä panoraamakuvia koskettamalla , kun panoraamakuvia näytetään. Tuo toimintopainikkeet näkyviin koskettamalla nestekidenäyttöä toiston aikana. Näyttää koko panoraamakuvasta näytetyn alueen Toimintapainike/ toimintatapa Kosketa tai nestekidenäyttöä Kosketa / / / tai vedä ylös/alas/ oikealle/vasemmalle Toiminta Toistaa vieriviä kuvia/keskeyttää vierityksen Vierittää kuvia • Panoraamakuvat voidaan toistaa myös käyttäen mukana toimitettua ”PMB”-ohjelmistoa (sivu 153). • Toisella kameralla tallennetut kuvat eivät välttämättä vieri oikein, kun niitä toistetaan. 32 FI

Elokuvamuoto Voit kuvata videoita. 1 Siirry kuvaustilaan laskemalla objektiivinsuojus alas. 2 (Kuvaustapa) t (Elokuvamuoto) 3 Paina suljinpainiketta. 4 Voit lopettaa kuvauksen painamalla suljinta uudelleen. zVideomuodon, kuvanlaadun tai kuvakoon muuttaminen Videomuoto: t (Asetukset) t (Kuvausasetukset) t [Videomuoto] t [AVCHD] tai [MP4] Laatu (Laatu) t [AVC HD 17M FH] tai [AVC HD 9M HQ] (AVCHD): Kuvakoko (Kuvakoko) t [MP4 12M], [MP4 6M] tai [MP4 3M] (MP4): zVideon kuvaaminen nopeasti Kun kuvaustilaksi on valittu muu kuin (Helppo-tila), voit aloittaa videon tallennuksen koskettamalla videopainiketta. Videopainike Kun haluat lopettaa videon tallennuksen, kosketa videopainiketta uudelleen. Tallennuksessa käytettävä valikko ja asetuskohteet on otettu käyttöön valitsemalla [Kuvaustapa]-kohdassa [Elokuvamuoto]. Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto 33 FI