Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

Vedenalainen valkotasap.

Vedenalainen valkotasap. Säätää värisävyä, kun kamera on asetettu (Vedenalainen) -tilaan valotusohjelmassa tai (Vedenalainen) -tilaan [Elokuvakuvauskohtaus]- tai (Vedenal. i-pyyhkäisypanor.) -tilassa. 1 Siirry kuvaustilaan laskemalla objektiivinsuojus alas. 2 t (Vedenalainen valkotasap.) 3 Haluamasi tila t [OK] (Auto) Säätää automaattisesti värisävyjä veden alla, jotta ne näyttäisivät luonnollisilta. (Vedenalainen 1) Ottaa huomioon vedenalaiset olosuhteet, jossa sininen on voimakas. (Vedenalainen 2) Ottaa huomioon vedenalaiset olosuhteet, jossa vihreä on voimakas. (1 painallus) Säätää valkotasapainoa valonlähteestä riippuen. [1 pain. aset.] -tilassa muistiin merkitystä valkoisesta väristä tulee valkoinen perusväri. Käytä tätä tilaa, jos [Auto] ja muut asetukset eivät tuota tarkkoja värejä. (1 pain. aset.) Merkitsee muistiin valkoisen perusvärin, jota käytetään [1 painallus] -tilassa (sivu 75). Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto Huomautuksia • Veden värin mukaan Vedenalainen valkotasapaino ei välttämättä toimi oikein, vaikka valittaisiin [Vedenalainen 1] tai [Vedenalainen 2]. • Jos [Salamavalo]-tilana on [Päällä], vedenalaiseksi valkotasapainoasetukseksi voidaan valita vain [Auto], [1 painallus] tai [1 pain. aset.]. • [1 pain. aset.] -vaihtoehtoa ei voi valita, kun salama latautuu. • Valkoisen referenssit, jotka on ladattu [Valkotasap.]- ja [Vedenalainen valkotasap.] -asetuksilla, tallennetaan erikseen. 76 FI

Tarkennus Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa. AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti. 1 Siirry kuvaustilaan laskemalla objektiivinsuojus alas. 2 t (Tarkennus) t haluamasi tila Tallennustilan mukaan tämä asetetaan näytön vasemmalla puolella olevilla painikkeilla. (Monip.AF) (Keskip.AF) Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun alueilla. Kun suljinpainike painetaan puoliväliin valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen alueen ympärillä, johon on tarkennettu. AF-etäisyysmittarin ruutu • Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä AF tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin. • Kun valotusohjelmaksi on valittu (Vedenalainen) -tila, tarkennuksen toiminta säädetään vedenalaista kuvausta varten. Kun tarkennus on tehty painamalla suljinpainike puoliväliin, näkyviin tulee suuri vihreä kehys. Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen. Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla. Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto (Pistem. AF) Tarkentaa automaattisesti erittäin pieneen kohteeseen tai kapealle alueelle. Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla. Pidä kamera paikallaan, jotta kohde ja AFetäisyysmittarin ruutu pysyvät kohdakkain. AF-etäisyysmittarin ruutu AF-etäisyysmittarin ruutu Huomautuksia • Kun käytetään [Digitaalizoomaus]- tai [AF-apuvalo]-asetusta, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja AF-etäisyysmittarin ruutu näkyy pisteviivoina. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin. • Jos tarkennustilaksi valitaan muu kuin [Monip.AF], [Kasvontunnistus]-asetuksena on kiinteästi [Kosketettaessa]. • [Tarkennus]-asetuksena on [Monip.AF] seuraavissa tilanteissa: – Älykäs automaattisäätö -tilassa – Paras automaattisäätö -tilassa – Taustan epätarkkuus -tilassa – Videotilassa – Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä – Helppo-tilassa – Kun [Itselaukaisin]-asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä] – Kun tarkennusta säädetään koskettamalla nestekidenäyttöä • Jos Seurantatarkennus on aktivoitu, kamera tarkentaa ensisijaisesti seurattavaan kohteeseen. Jatkuu r 77 FI