Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Finlandese

Musiikki Määrittää

Musiikki Määrittää kuvaesityksien aikana soitettavan musiikin. Voit valita useamman kuin yhden taustamusiikkiraidan. Voit kuunnella eri taustamusiikkeja koskettamalla . Voit säätää taustamusiikin voimakkuutta koskettamalla tai . Music1 [Yksink.]-kuvaesityksen oletusasetus. Music2 [Nostalgia]-kuvaesityksen oletusasetus. Music3 [Tyylikäs]-kuvaesityksen oletusasetus. Music4 [Aktiivinen]-kuvaesityksen oletusasetus. Mykistä Ei käytä taustamusiikkia. Huomaa • Videot toistetaan ilman niiden ääntä. Kuvaväli Asettaa näytön vaihtovälin. Asetuksena on [Auto], kun [Tehosteet]-tehosteeksi ei ole valittu [Yksink.]. 1 s Asettaa [Yksink.]-kuvaesityksen kuvien näyttövälin. 3 s 5 s 10 s Auto Väli on valitun [Tehosteet]-asetuksen mukainen. Huomaa • Välin asetus ei ole käytössä videon toiston aikana. Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto Toisto Ottaa kuvaesityksen uudelleentoiston käyttöön tai pois käytöstä. Päällä Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana. Pois Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy. zTaustamusiikin valitseminen Voit siirtää haluamaasi musiikkia CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan toistettavaksi kuvaesityksen aikana. Jos haluat siirtää musiikkia, asenna ”Music Transfer” -ohjelmisto (mukana) tietokoneeseen. Jos haluat lisätietoja, katso sivut 153 ja 154. • Kameraan voi tallentaa enintään neljä musiikkikappaletta. (Neljä esiasetettua kappaletta (Music1 – Music4) voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla.) • Jokaisen kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on noin 5 minuuttia. • Jos et pysty toistamaan musiikkitiedostoa tiedoston vioittumisen tai muun tiedostoon liittyvän vian vuoksi, suorita [Alusta musiikki] (sivu 132) ja siirrä musiikki uudestaan. 92 FI

Poista Tämän avulla voit valita tarpeettomat kuvat poistamista varten. 1 Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta. 2 (Poista) t haluamasi tila (Kaikki paitsi tämä kuva) (Kaikki sarjaryhmän kuvat) (Tämä kuva) (Useita kuvia) (Kaikki tämän päivän kuvat) (Koko tämä kansio) (Kaikki AVCHD:t) Poistaa sarjaryhmästä muut kuin valitun kuvan Näytä sarjaryhmä -tilassa. Kosketa vaiheen 2 jälkeen [OK]. Poistaa valitun sarjaryhmän kaikki kuvat yhdellä kertaa. Kosketa vaiheen 2 jälkeen [OK]. Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa. Voit valita ja poistaa useita kuvia. Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen. 1Kosketa kuvaa, jonka haluat poistaa. Toista yllä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei enää ole. Voit poistaa kuvasta -merkin koskettamalla - merkkiä uudelleen. 2Kosketa [OK] t [OK]. Poistaa kaikki valitun päivämääräalueen tai kansion kuvat tai kaikki AVCHD-videot yhdellä kertaa. Kosketa vaiheen 2 jälkeen [OK]. Sisällysluettelo Toimenpidehaku MENU/ Asetukset-haku Hakemisto Huomaa • Kun kuvien tallennukseen käytetään sisäistä muistia, katselutilaksi asetetaan kansionäkymä ja valokuvat sekä videot näytetään samassa kansiossa. Helppo-tila Poista yksittäinen kuva Poista kaikki kuvat Poistaa näytössä olevan kuvan. Poistaa kaikki tällä päivämääräalueella tai tässä kansiossa olevat kuvat. Jatkuu r 93 FI