Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Zoeken in

Zoeken in MENU/Instellingen MENU-onderdelen (Opnemen) U kunt de diverse opnamefuncties eenvoudig selecteren op het . 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 Raak aan om het MENU-scherm af te beelden. De vier menuonderdelen die onder worden afgebeeld, worden niet afgebeeld op het MENU-scherm. 3 Raak het menuonderdeel aan t raak de gewenste functie aan. In onderstaande tabel geeft een instelling aan die kan worden veranderd, en geeft – een instelling aan die niet kan worden veranderd. Een instelling kan vast liggen of beperkt zijn, afhankelijk van de opnamefunctie. Zie voor meer informatie de betreffende pagina van het onderdeel. De onderstaande pictogrammen , en geven de beschikbare functies aan. Opn.functie Menuonderdelen Eenvoudig-functie — — Scène bew. bldn. — — — — — — — — opnemen Lach-sluiter — — — — — — Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Bew.-beeldtoets — Flitser — — — — — Zelfontsp. — — — Opnamerichting — — — — — — Onscherp-effect — — — — — — — — Beeldformaat/ Panoramischbeeldformaat/ Kwaliteit Burstinstellingen — — — — — — Macro — — — — — — EV ISO — — — — — — — Wordt vervolgd r 12 NL

Opn.functie Menuonderdelen Witbalans — — — — Witbalans onderwater — — — — — — Scherpstellen — — — — Lichtmeetfunctie — — — Scèneherkenning — — — — — — — — Zachte-huideffect — — — — — — — Gezichtsherkenning — — — — Dichteogenvermindering — — — — — — — — Scherminstellingen — Opmerkingen • [Onderw.iPanor. door beweging] wordt alleen afgebeeld als [Behuizing] is ingesteld op [Aan]. • [Kwaliteit] wordt alleen afgebeeld als [Bew.-beeldformaat] is ingesteld op [AVCHD]. • Alleen de onderdelen die beschikbaar zijn voor een functie worden op het scherm afgebeeld. • De vier menuonderdelen die onder worden afgebeeld, verschillen afhankelijk van de functie. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 13 NL