Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Punten verschijnen en

Punten verschijnen en blijven op het scherm. • Dit is geen defect. Deze punten worden niet opgenomen. Beelden kunnen niet continu worden opgenomen. • U kunt geen beelden achter elkaar opnemen terwijl de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld. • Het interne geheugen of de geheugenkaart is vol. Wis overbodige beelden (pagina 95). • De accu is bijna leeg. Plaats een opgeladen accu. Hetzelfde beeld wordt meerdere keren opgenomen. • Stel [Burstinstellingen] in op [Uit] (pagina 70). • [Scèneherkenning] staat op [Geavanceerd] (pagina 82). Beelden bekijken Kan geen beelden weergeven. • Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal in de gleuf van de camera is geduwd. • De map-/bestandsnaam is veranderd op de computer. • Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die op een andere camera werden opgenomen. • De camera staat in de USB-functie. Wis de USB-verbinding (pagina 159). • Gebruik het softwareprogramma "PMB" om beelden die op een computer zijn opgeslagen op deze camera weer te geven. Kan geen beelden in stereo weergeven op de camera. • Beelden kunnen alleen in stereo worden weergegeven op deze camera, wanneer ze zijn opgenomen in de functie [Bewegen meerdere hoeken]. • Een 3D-beeld bestaat uit een JPEG-bestand en een MPO-bestand. Als één van deze bestanden van de computer wordt gewist, kan de camera niet goed functioneren. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index De datum en tijd worden niet afgebeeld. • [Scherminstellingen] is ingesteld op [Uit]. Langs de linker- en rechterzijkanten van het scherm zijn zwarte banden zichtbaar. • [Autom. Oriëntatie] staat op [Aan] (pagina 117). De toetsen en pictogrammen worden niet meer afgebeeld. • Als u tijdens het opnemen de rechterbovenhoek van het scherm aanraakt, gaan de toetsen en pictogrammen tijdelijk uit. De toetsen en pictogrammen worden weer afgebeeld zodra u uw vinger van het scherm afhaalt. • In het opname- of weergavemenu is het onderdeel [Scherminstellingen] ingesteld op [Uit]. Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts. Er is geen muziek hoorbaar tijdens een diavoorstelling. • Kopieer de muziekbestanden naar de camera met "Music Transfer" (pagina’s 155, 156). • Controleer dat de instellingen van het volumeniveau en de diavoorstelling correct zijn (pagina’s 93 en 108). • Een diavoorstelling wordt weergegeven in [Continue weergave]. Selecteer [Diavoorstelling met muziek] en geef weer. 170 NL

Het beeld wordt niet weergegeven op de televisie. • De camera en de televisie moeten hetzelfde kleursysteem gebruiken (pagina 180). • Controleer of de aansluitingen goed gemaakt zijn (pagina’s 148 en 149). • Als de USB-kabel is aangesloten op de USB-aansluiting, koppelt u de kabel los (pagina 159). Inhoud De 3D-beelden worden niet weergegeven op de televisie, ondanks dat de camera in de functie [3D-weergave] staat. • Controleer of de televisie is ingesteld op weergave van 3D-beelden. Wissen Beelden kunnen niet worden gewist. • Annuleer de beveiliging (pagina 105). Computers De "Memory Stick PRO Duo" wordt niet herkend door een computer met een "Memory Stick"-gleuf. • Controleer dat de computer en de "Memory Stick"-lezer/schrijver "Memory Stick PRO Duo" ondersteunen. Gebruikers van computers en "Memory Stick"-lezers/schrijvers gemaakt door andere fabrikanten dan Sony dienen contact op te nemen met die fabrikanten. • Als de "Memory Stick PRO Duo" niet wordt ondersteund, sluit u de camera aan op de computer (pagina 158). De computer herkent de "Memory Stick PRO Duo". De computer herkent de camera niet. • Wanneer de accu bijna leeg is, plaatst u een opgeladen accu of gebruikt u een netspanningsadapter (los verkrijgbaar). • Stel [USB-aansluiting] in op [Mass Storage] (pagina 131). • Gebruik een USB-kabel om de computer en de camera op elkaar aan te sluiten. • Koppel de USB-kabel los van zowel de computer als de camera, en sluit deze opnieuw stevig aan. • Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen van de computer. • Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat. Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Kan geen beelden importeren. • Sluit de camera goed aan op de computer door middel van een USB-verbinding (pagina 158). • Als u beelden opneemt op een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, kan het onmogelijk zijn de beelden te importeren in een computer. Neem op met behulp van een geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd (pagina 140). Nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen, start "PMB" niet automatisch op. • Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is opgestart. Nadat een USB-verbinding tot stand is gebracht, start "PMB Portable" niet. • Stel [LUN-instellingen] in op [Multi]. • Stel [USB-aansluiting] in op [Mass Storage]. • Sluit de computer aan op het netwerk. 171 NL