Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Aantal stilstaande

Aantal stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden Het aantal stilstaande beelden en de opnameduur kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart. Stilstaande beelden Capaciteit Intern geheugen (Eenheid: Beelden) Geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd Ong. Formaat 32 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 12M 6 344 690 1397 2846 5625 8M 8 482 967 1959 3990 7884 5M 10 582 1168 2366 4819 9524 VGA 207 11760 23600 47810 97350 192380 16:9(9M) 6 382 766 1552 3160 6246 16:9(2M) 32 1838 3688 7470 15210 30060 Opmerkingen • Als het aantal resterende opneembare beelden hoger is dan 99.999, wordt de indicator ">99999" afgebeeld. • Wanneer een beeld opgenomen met een andere camera wordt weergegeven op deze camera, is het mogelijk dat het beeld niet wordt weergegeven in het oorspronkelijke beeldformaat. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Bewegende beelden De onderstaande tabel laat de maximumopnametijd (bij benadering) zien. Dit is de totale duur van alle bestanden met bewegende beelden. Ononderbroken opnemen is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten tegelijk. Het maximale bestandsformaat van een bestand met bewegende beelden in het MP4-formaat is ongeveer 2 GB. (Eenheid: uren : minuten : seconden) Kwaliteit/ formaat Capaciteit Intern geheugen Ong. 32 MB Geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB AVC HD 17M FH — 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 AVC HD 9M HQ — 0:28:00 0:57:00 1:56:20 3:57:50 7:50:40 MP4 12M — 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 6M — 0:40:40 1:21:50 2:45:50 5:37:50 11:07:50 MP4 3M 0:01:10 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 Opmerking • De opnameduur van bewegende beelden kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden (temperatuur, enz.). 188 NL

Voorzorgsmaatregelen Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen • Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de camerabehuizing door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden. • Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron De camerabehuizing kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden. • Op plaatsen onderhevig aan trillingen • In de buurt van een sterk magnetisch veld • Op zanderige of stoffige plaatsen Wees voorzichtig dat geen zand of stof in de camera kan binnendringen. Hierdoor kan in de camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen. Vervoeren Als de camera in de achterzak van uw broek of jurk zit, mag u niet in een stoel of op een andere plaats gaan zitten omdat de camera hierdoor beschadigd kan worden of defect kan raken. Reiniging Het LCD-scherm reinigen Veeg het schermoppervlak schoon met een LCD-reinigingsset (los verkrijgbaar) om vingerafdrukken, stof, enz., te verwijderen. De lens reinigen Veeg de lens schoon met een zachte doek om vingerafdrukken, stof, enz., te verwijderen. De buitenkant van de camera reinigen Maak de buitenkant van de camera schoon met een zachte doek bevochtigd met water en veeg het oppervlak daarna droog met een droge doek. Ter voorkoming van beschadiging van de afwerklaag of behuizing: – Stel de camera niet bloot aan chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine, alcohol, wegwerpreinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandcrème of insecticiden. – Raak de camera niet aan als bovenstaande middelen op uw handen zit. – Laat de camera niet langdurig in contact met rubber of vinyl. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Bedrijfstemperatuur Deze camera is ontworpen voor gebruik bij een temperatuur van 0°C t/m 40°C. Opnemen op bijzonder koude of hete plaatsen die buiten dit bereik vallen wordt niet aanbevolen. Informatie over de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij Deze camera is uitgerust met een interne, oplaadbare batterij om de datum en tijd alsmede andere instellingen bij te houden, ongeacht of de camera is ingeschakeld of niet. Deze interne batterij wordt tijdens het gebruik van de camera voortdurend opgeladen. Indien u de camera echter alleen voor korte perioden gebruikt, raakt deze batterij geleidelijk uitgeput. Indien u de camera helemaal niet gebruikt, is de batterij na circa één maand volledig uitgeput. In dat geval moet u de oplaadbare batterij opladen voordat u de camera gaat gebruiken. Zelfs als deze oplaadbare batterij niet opgeladen is, kunt u de camera toch gebruiken, maar worden de datum en tijd niet afgebeeld. Oplaadmethode voor de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij Plaats de opgeladen accu in de camera en laat de camera 24 uur of langer uitgeschakeld liggen. 189 NL

 • Page 1 and 2:

  Zoeken op bediening Zoeken in MENU/

 • Page 3 and 4:

  Opmerkingen over het gebruik van de

 • Page 5 and 6:

  Inhoud Opmerkingen over het gebruik

 • Page 7 and 8:

  Televisie Computer Een beeld bekijk

 • Page 9 and 10:

  Zoeken op bediening De instellingen

 • Page 11 and 12:

  Beelden bewerken Kleuren ·····

 • Page 13 and 14:

  Opn.functie Menuonderdelen Witbalan

 • Page 15 and 16:

  Instellingen U kunt de instellingen

 • Page 17 and 18:

  Namen van de onderdelen Camera A On

 • Page 19 and 20:

  Lijst met pictogrammen die op het s

 • Page 21 and 22:

  Het aanraakscherm gebruiken U kunt

 • Page 23 and 24:

  De MENU-onderdelen aanpassen Tijden

 • Page 25 and 26:

  Het scherm aanraken om scherp te st

 • Page 27 and 28:

  Opn.functie U kunt de opnamefunctie

 • Page 29 and 30:

  Superieur autom. instellen De camer

 • Page 31 and 32:

  Intelligente panorama door beweging

 • Page 33 and 34:

  Bewegende beeldn Hiermee kunt u bew

 • Page 35 and 36:

  Achtergr. onscherp makn. De camera

 • Page 37 and 38:

  (Voedsel) (Huisdieren) Hiermee kunt

 • Page 39 and 40:

  Onderw.iPanor. door beweging Wannee

 • Page 41 and 42:

  Stilstaande beelden weergeven 1 Dru

 • Page 43 and 44:

  Breedzoom In de enkelbeeldweergavef

 • Page 45 and 46:

  Burst-beelden bekijken U kunt burst

 • Page 47 and 48:

  Bewegende beelden weergeven 1 Druk

 • Page 49 and 50:

  zBestandsnaam van een 3D-beeld Een

 • Page 51 and 52:

  • 3D-opname kan worden geannuleer

 • Page 53 and 54:

  Een beeld bekijken op een 3Dtelevis

 • Page 55 and 56:

  Eenvoudig-functie Hiermee kunt u st

 • Page 57 and 58:

  Lach-sluiter Wanneer de camera een

 • Page 59 and 60:

  Bew.-beeldtoets U kunt snel beginne

 • Page 61 and 62:

  Flitser In de eenvoudig-functie kun

 • Page 63 and 64:

  Zoeken in MENU/ Instellingen zTips

 • Page 65 and 66:

  Opnamerichting U kunt de richting i

 • Page 67 and 68:

  Beeldformaat/Panoramischbeeldformaa

 • Page 69 and 70:

  Formaat voor het opnemen van bewege

 • Page 71 and 72:

  Macro Gebruik deze instelling om pr

 • Page 73 and 74:

  ISO Hiermee kunt u de lichtgevoelig

 • Page 75 and 76:

  Witbalans Hiermee kunt u de kleurti

 • Page 77 and 78:

  Zoeken in MENU/ Instellingen zEffec

 • Page 79 and 80:

  Scherpstellen Met deze instelling k

 • Page 81 and 82:

  Lichtmeetfunctie Met deze instellin

 • Page 83 and 84:

  Opmerkingen • De scèneherkenning

 • Page 85 and 86:

  Gezichtsherkenning Met deze instell

 • Page 87 and 88:

  Dichte-ogenvermindering Wanneer de

 • Page 89 and 90:

  Eenvoudig-functie Als u in de eenvo

 • Page 91 and 92:

  Beeldindex U kunt meerdere beelden

 • Page 93 and 94:

  Diavoorstelling met muziek 1 Raak (

 • Page 95 and 96:

  Wissen U kunt ongewenste beelden se

 • Page 97 and 98:

  Verzenden via TransferJet TransferJ

 • Page 99 and 100:

  Kleuren U kunt tekenen of stempelen

 • Page 101 and 102:

  Bijwerken U kunt een opgenomen beel

 • Page 103 and 104:

  Weergavefunctie U kunt de schermind

 • Page 105 and 106:

  Beveiligen U kunt opgenomen beelden

 • Page 107 and 108:

  Roteren Hiermee kunt u een stilstaa

 • Page 109 and 110:

  Scherminstellingen U kunt instellen

 • Page 111 and 112:

  Aantal beelden in index U kunt het

 • Page 113 and 114:

  Bew.-beeldformaat U kunt de opnamem

 • Page 115 and 116:

  Zoeken in MENU/ Instellingen Strami

 • Page 117 and 118:

  Autom. Oriëntatie Wanneer de camer

 • Page 119 and 120:

  Rode-ogenvermind. De flitser gaat t

 • Page 121 and 122:

  Pieptoon U kunt de instellingen van

 • Page 123 and 124:

  Zoeken in MENU/ Instellingen Langua

 • Page 125 and 126:

  Demonstratiefunctie U kunt instelle

 • Page 127 and 128:

  HDMI-resolutie U kunt de resolutie

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT U kunt het type videosign

 • Page 131 and 132:

  USB-aansluiting U kunt de functie i

 • Page 133 and 134:

  Downl. muz. U kunt het softwareprog

 • Page 135 and 136:

  Stroombesparing U kunt de tijdsduur

 • Page 137 and 138: Eye-Fi U kunt instellen of de uploa
 • Page 139 and 140: Kalibratie Met deze instelling kunt
 • Page 141 and 142: Opnamemap maken U kunt een map op d
 • Page 143 and 144: Opn.map wissen U kunt de map op de
 • Page 145 and 146: Bestandsnummer U kunt de methode se
 • Page 147 and 148: Datum/tijd instellen U kunt de datu
 • Page 149 and 150: Een beeld bekijken op een highdefin
 • Page 151 and 152: Beelden bekijken door de camera met
 • Page 153 and 154: Menu Breedzoom Roteren Weergavefunc
 • Page 155 and 156: Het softwareprogramma gebruiken "PM
 • Page 157 and 158: Zoeken in MENU/ Instellingen zInlei
 • Page 159 and 160: Beelden importeren in een computer
 • Page 161 and 162: "PMB Portable" starten (Macintosh)
 • Page 163 and 164: zEigenschappen van ieder type disc
 • Page 165 and 166: Stilstaande beelden afdrukken U kun
 • Page 167 and 168: De resterende-acculadingindicator i
 • Page 169 and 170: Wazige, witte, ronde vlekken versch
 • Page 171 and 172: Het beeld wordt niet weergegeven op
 • Page 173 and 174: Afdrukken Beelden kunnen niet worde
 • Page 175 and 176: Foutcodes en meldingen Zelfdiagnose
 • Page 177 and 178: Er zijn geen stilstaande beelden
 • Page 179 and 180: Fout van beelddatabasebestand Kan n
 • Page 181 and 182: Geheugenkaart De typen geheugenkaar
 • Page 183 and 184: Accu Opladen van de accu • Aanbev
 • Page 185 and 186: Zoeken op bediening Zoeken in MENU/
 • Page 187: Zoeken in MENU/ Instellingen Transf
 • Page 191 and 192: G Gebruik van de camera in het buit
 • Page 193: Informatie over de licentie De soft