Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Het interne geheugen

Het interne geheugen gebruiken De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 32 MB. Dit geheugen kan niet uit de camera worden verwijderd. Zelfs als er geen geheugenkaart in de camera is geplaatst, kunt u beelden opnemen in dit interne geheugen. B B Intern geheugen Als een geheugenkaart is geplaatst [Opnemen]: De beelden worden opgenomen op de geheugenkaart. [Weergeven]: De beelden op de geheugenkaart worden weergegeven. [Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen worden uitgevoerd op de beelden op de geheugenkaart. Als geen geheugenkaart is geplaatst [Opnemen]: De beelden worden in het interne geheugen opgenomen. • U kunt geen bewegende beelden in het interne geheugen opnemen in de volgende kwaliteiten of beeldformaten: – [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ] – [MP4 12M], [MP4 6M] [Weergeven]: De beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen worden weergegeven. [Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen worden toegepast op de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen. Over beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Wij adviseren u altijd een reservekopie (back-up) te maken van de beeldgegevens met behulp van een van de onderstaande methoden. Een reservekopie (back-up) maken op de vaste schijf van de computer Volg de procedure op pagina 158 zonder dat een geheugenkaart in de camera is geplaatst. Een reservekopie (back-up) maken op een geheugenkaart Bereid een geheugenkaart voor met voldoende vrije geheugencapaciteit en volg vervolgens de procedure beschreven onder [Kopiëren] (pagina 144). Opmerkingen • U kunt beeldgegevens op een geheugenkaart niet importeren in het interne geheugen. • Door een USB-verbinding tot stand te brengen tussen de camera en een computer met behulp van de kabel, kunt u de beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen importeren in een computer. U kunt beeldgegevens echter niet exporteren van de computer naar het interne geheugen. 24 NL

Het scherm aanraken om scherp te stellen Door het gebied dat scherpgesteld moet worden op het aanraakscherm aan te raken wordt een kader afgebeeld, en door vervolgens de ontspanknop tot halverwege in te drukken, wordt het kader scherpgesteld. Het onderwerp op het scherm aanraken De camera volgt het onderwerp en stelt automatisch scherp tot u de ontspanknop tot halverwege indrukt, ook wanneer het onderwerp beweegt (Scherpstellen-volgen). Druk de ontspanknop tot halverwege in om de positie van het onderwerp, de scherpstelling en belichting te vergrendelen. Toets/Bedieningsmethode Raak het scherm aan Werking De scherpstelling wordt bijgeregeld. De functie wordt geannuleerd. Opmerkingen • Scherpstellen-volgen is niet beschikbaar in de volgende situaties: – In de functie intelligente panorama door beweging – In de 3D-opnamefunctie – Tijdens het opnemen van bewegende beelden – In de eenvoudig-functie – Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld – Als (Landschap), (Schemer), (Vuurwerk) of (Onderwater) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie – Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen] – Als u [Digitale zoom] gebruikt – In de superclose-upfunctie • Scherpstellen-volgen kan niet worden ingeschakeld in de volgende situaties: – Het onderwerp beweegt te snel. – Het onderwerp is te klein of te groot. – Het onderwerp is dezelfde kleur als de achtergrond. – Onder zwakke belichtingsomstandigheden. – Onder omstandigheden waarin de helderheid varieert. • Scherpstellen-volgen wordt automatisch geannuleerd wanneer het onderwerp van het scherm verdwijnt of niet kon worden gevolgd. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 25 NL