Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Slim automatisch

Slim automatisch instellen Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 (Opn.functie) t (Slim automatisch instellen) 3 Druk op de ontspanknop om een beeld op te nemen. Opmerking • [Flitser] staat in de stand [Autom.] of [Uit]. zOver de scèneherkenning De scèneherkenning werkt in de intelligente automatische instelfunctie. In deze functie herkent de camera automatisch de opnameomstandigheden en neemt het beeld automatisch op. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Pictogram van de scèneherkenning en gids Index De camera herkent (Schemer), (Schemer-portret), (Schemeropn. met statief), (Tegenlichtopname), (Portretopn. met tegenlicht), (Landschap), (Macro), (Superclose-up) of (Portretopname), en beeldt het betreffende pictogram en de gids af op het LCD-scherm nadat de scène is herkend. Voor verdere informatie, zie pagina 82. zEen stilstaand beeld opnemen van een onderwerp waarop moeilijk scherpgesteld kan worden • De minimale opnameafstand is ongeveer 8 cm (1 cm in de intelligente automatische instelfunctie en eenvoudig-functie) (W-kant) of 50 cm (T-kant) (vanaf de lens). Neem op in de close-upopnamefunctie wanneer u een onderwerp wilt opnemen vanaf een kortere afstand dan de minimale opnameafstand. • Als de camera niet automatisch op het onderwerp kan scherpstellen, verandert de AE/AFvergrendelingsindicator naar langzaam knipperen en klinkt geen pieptoon. Stel de opname opnieuw samen of verander de scherpstellingsinstelling (pagina 79). • In de volgende situaties kan het moeilijk zijn scherp te stellen: – Als het donker is en het onderwerp ver weg is. – Als het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond slecht is. – Als het onderwerp door glas wordt opgenomen. – Als het onderwerp snel beweegt. – Bij reflecterend licht of glimmende oppervlakken. – Als het onderwerp van achteren wordt belicht of als er een zwaailicht in de buurt is. 28 NL

Superieur autom. instellen De camera combineert scèneherkenning en een hoge beeldkwaliteit om de beelden automatisch op te nemen met optimale instellingen. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 (Opn.functie) t (Superieur autom. instellen) 3 Druk op de ontspanknop. De camera neemt indien nodig burst-beelden op en legt meerdere beelden over elkaar (overlay). Door de beelden over elkaar te leggen, neemt de camera een beeld op met minder onderwerpbeweging en ruis. Opmerkingen • [Flitser] is vast ingesteld op [Autom.] of [Uit]. Onder zwakke belichtingsomstandigheden, zoals nachtscènes, stelt u [Flitser] in op [Uit] om een optimaal effect van de over elkaar liggende beelden te verkrijgen. • Het effect van verminderde onderwerpbeweging en ruis is geringer in de volgende situaties: – Het onderwerp beweegt – Het onderwerp bevindt zich te dicht bij de camera – Het beeld heeft weinig contrast, zoals lucht, zandstrand of gazon – Het beeld verandert continue, zoals golven of watervallen Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Wordt vervolgd r 29 NL