Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Zoeken op bediening

Zoeken op bediening zGegroepeerde burst-beelden naast elkaar weergeven Als u aanraakt, wordt alleen het hoofdbeeld weergegeven. U kunt een reeks beelden weergeven door de onderstaande procedure te volgen. Inhoud Hoofdbeeld Miniatuurbeeldweergave Enkelbeeldweergave Dit beeld wordt erboven weergegeven 1Geef het hoofdbeeld weer in de weergavefunctie en raak daarna aan. De miniatuurbeeldweergave wordt afgebeeld. 2Raak / aan om elk beeld in een burst-groep weer te geven. • U kunt ook een beeld selecteren om weer te geven door het miniatuurbeeld langs de onderkant van het LCD-scherm aan te raken. 3Het scherm verandert tussen de enkelbeeldweergave en de miniatuurbeeldweergave iedere keer dat het scherm wordt aangeraakt. 4Raak aan om de functie te annuleren. Zoeken in MENU/ Instellingen zDe burst-beelden bekijken als een film door de camera naar links of rechts te kantelen Index Om de burst-beelden soepel als een film te bekijken, raakt u daarna naar links of rechts, zoals afgebeeld. aan en kantelt u de camera Kantel de camera naar links of rechts met het midden van de camera als draaias. 46 NL

Bewegende beelden weergeven 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 Selecteer een video met / . 3 Raak aan op het LCD-scherm. Als u tijdens het weergeven het LCD-scherm aanraakt, worden de bedieningstoetsen afgebeeld. Toets/Bedieningsmethode Werking Volumeniveau instellen Stel het volumeniveau in met of . . Verspringt naar het begin van de bewegende beelden m Achteruitspoelen Raak u of het LCD-scherm aan Normaal weergeven/pauzeren M Vooruitspoelen y Vertraagde weergave Opmerking • Het kan onmogelijk zijn sommige beelden weer te geven die zijn opgenomen op een andere camera. zAlleen films weergeven op het indexscherm U kunt alleen de miniaturen van bewegende beelden weergeven op het indexscherm door t (Weergavefunctie) t (Mapweergave (MP4)) of (AVCHDweergave) aan te raken. (Mapweergave (MP4)) (AVCHDweergave) Hiermee kunt u miniaturen van bewegende beelden in het MP4- formaat weergeven op het indexscherm. Hiermee kunt u miniaturen van bewegende beelden in het AVCHD-formaat weergeven op het indexscherm. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index • Nadat een bestand met bewegende beelden tot aan het einde is weergegeven, begint de camera automatisch het volgende bestand met bewegende beelden weer te geven. 47 NL