Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Witbalans onderwater U

Witbalans onderwater U kunt de kleurtinten instellen wanneer de camera is ingesteld op de scènekeuzefunctie (Onderwater) of op de functie (Onderwater) van [Scène bew. bldn. opnemen] of op de functie (Onderw.iPanor. door beweging). 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 t (Witbalans onderwater) 3 Gewenste functie t [OK] Inhoud Zoeken op bediening (Autom.) Hiermee stelt u automatisch de kleurtinten in voor onderwateromstandigheden zodat de kleuren natuurlijk lijken. Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat blauw (Onderwater 1) onderwater sterker is. Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat groen (Onderwater 2) onderwater sterker is. (1x drukken) Hiermee wordt de witbalans ingesteld afhankelijk van de lichtbron. De witte kleur die is opgeslagen in de functie [1x druk.inst.], wordt de basiswitkleur. Gebruik deze functie wanneer [Autom.] en andere instellingen geen waarheidsgetrouwe kleuren geven. (1x druk.inst.) Hiermee wordt de basiswitkleur vastgelegd, welke wordt gebruikt in de functie [1x drukken] (pagina 76). Zoeken in MENU/ Instellingen Index Opmerkingen • Afhankelijk van de kleur van het water is het mogelijk dat de witbalans onderwater niet goed werkt ondanks dat u [Onderwater 1] of [Onderwater 2] hebt ingesteld. • Als [Flitser] is ingesteld op [Aan], kan de onderwaterwitbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [1x drukken] of [1x druk.inst.]. • [1x druk.inst.] kan niet worden geselecteerd tijdens het opladen van de flitser. • De witreferenties die worden geladen tijdens gebruik van [Witbalans] en [Witbalans onderwater] worden afzonderlijk opgeslagen. 78 NL

Scherpstellen Met deze instelling kunt u de scherpstellingsmethode veranderen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische-scherpstellingsfunctie. AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 t (Scherpstellen) t gewenste functie Afhankelijk van de opnamefunctie wordt dit ingesteld met behulp van de toetsen afgebeeld aan de linkerkant van het scherm. (Multi-AF) (Midden-AF) Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe. Als u in de stilstaand-beeldopnamefunctie de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt een groen kader afgebeeld rondom het AF-bereikzoekerframe gebied waarop is scherpgesteld. • Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de automatische scherpstelling met voorrang voor gezichten. • Wanneer de scènekeuzefunctie is ingesteld op (Onderwater), wordt met het scherpstellen rekening gehouden met het feit dat onderwater wordt opgenomen. Nadat is scherpgesteld terwijl de ontspanknop tot halverwege is ingedrukt, wordt een groot, groen kader afgebeeld. Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Door tezamen met de AFvergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen. AF-bereikzoekerframe Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index (Punt-AF) Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een extreem klein onderwerp of een smal gebied. Door tezamen met de AFvergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen. Houd de camera stil zodat het onderwerp niet uit het AF-bereikzoekerframe raakt. AF-bereikzoekerframe Wordt vervolgd r 79 NL