Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Opmerkingen • Als u de

Opmerkingen • Als u de [Digitale zoom] of [AF-verlicht.] gebruikt, is de instelling van het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt het AF-bereikzoekerframe afgebeeld met een stippellijn. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom het midden van het scherm. • Als u de scherpstellingsfunctie instelt op iets anders dan [Multi-AF], ligt [Gezichtsherkenning] vast op [Na aanraken]. • [Scherpstellen] wordt ingesteld op [Multi-AF] in de volgende situaties: – In de intelligente automatische instelfunctie – In de superieure automatische instelfunctie – In de functie onscherpe achtergrond – Tijdens het opnemen van bewegende beelden – Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld – In de eenvoudig-functie – Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen] – Wanneer u scherpstelt door het LCD-scherm aan te raken • Als scherpstellen-volgen is ingeschakeld, stelt de camera met voorrang scherp op het onderwerp dat moet worden gevolgd. zSnel het onderwerp kiezen dat voorrang moet krijgen Door het scherm aan te raken wordt een kader afgebeeld, en door vervolgens de ontspanknop tot halverwege in te drukken, wordt op het kader scherpgesteld. Raak aan om het scherpstellen te ontgrendelen van het te volgen onderwerp. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 80 NL

Lichtmeetfunctie Met deze instelling kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt welk deel van het onderwerp wordt gemeten voor de berekening van de belichting. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 t (Lichtmeetfunctie) t gewenste functie (Multi) (Midden) (Punt) Hiermee wordt het beeld onderverdeeld in meerdere delen en wordt op ieder deel een lichtmeting uitgevoerd. De camera bepaalt een goed afgewogen belichting (lichtmeting met meerdere patronen). Hiermee wordt het midden van het beeld gemeten en wordt de belichting bepaald aan de hand van de helderheid van dat deel van het onderwerp (lichtmeting met nadruk op het midden). Hiermee wordt slechts een deel van het onderwerp gemeten (puntlichtmeting). Deze functie is handig wanneer het onderwerp van achteren wordt belicht of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond. Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie Plaats dit op het onderwerp Opmerkingen • Voor het opnemen van bewegende beelden, kan [Punt] niet worden geselecteerd. • Als u de lichtmeetfunctie instelt op iets anders dan [Multi], ligt [Gezichtsherkenning] vast op [Na aanraken]. • [Lichtmeetfunctie] wordt ingesteld op [Multi] in de volgende situaties: – In de intelligente automatische instelfunctie – In de superieure automatische instelfunctie – In de functie onscherpe achtergrond – Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld – In de eenvoudig-functie – Als [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen] Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index 81 NL