Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Scherminstellingen U

Scherminstellingen U kunt instellen of de bedieningstoetsen worden afgebeeld op het LCD-scherm in de opnamefunctie. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 t (Scherminstellingen) t gewenste functie (Aan) Hiermee kunt u de bedieningstoetsen afbeelden. Inhoud Zoeken op bediening (Uit) Hiermee kunt u de bedieningstoetsen niet afbeelden. Zoeken in MENU/ Instellingen zDe bedieningstoetsen afbeelden wanneer [Scherminstellingen] is ingesteld op [Uit] Index Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts om de bedieningstoetsen af te beelden. 88 NL

Eenvoudig-functie Als u in de eenvoudig-functie stilstaande beelden weergeeft, wordt de tekst op het weergavescherm groter, zijn de indicators gemakkelijker te zien, en kunnen minder functies worden gebruikt. 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 t (Eenvoudig-functie) t [OK] Opmerkingen • De batterijlading wordt sneller opgebruikt omdat de helderheid van het scherm automatisch toeneemt. • De opnamefunctie verandert bovendien naar [Eenvoudig-functie]. zBeschikbare functies in de eenvoudig-functie (weergeven) (Wissen) : Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld wissen. (Zoom) : Hiermee kunt u het weergegeven beeld vergroten. • Veeg met uw vinger omhoog, omlaag, naar rechts of naar links, of raak / / / aan om de zoompositie te veranderen. Raak / aan om de zoomvergroting te veranderen. : Raak [Enkel beeld wissen] aan om het huidig weergegeven beeld te wissen. Raak [Alle beelden wissen] aan om alle beelden in dat datumbereik of die map te wissen. Raak [Eenvoudig-functie verlaten] aan om de eenvoudigfunctie te verlaten. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index • Als een geheugenkaart in de camera is geplaatst, is [Weergavefunctie] ingesteld op [Datumweergave]. 89 NL