Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Olandese

Diavoorstelling De

Diavoorstelling De beelden worden automatisch achter elkaar weergegeven. 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 Raak (Diavoorstelling) aan t gewenste functie. Als de toetsen niet worden afgebeeld aan de linkerkant van het LCD-scherm, raakt u aan. (Continue weergave) (Diavoorstelling met muziek) Opmerking • [Diavoorstelling] is niet beschikbaar wanneer [Weergavefunctie] is ingesteld op [Mapweergave (MP4)] of [AVCHDweergave]. Continue weergave Geeft alle beelden opeenvolgend weer vanaf het weergegeven beeld tot en met het allerlaatste beeld. Geeft de stilstaande beelden achter elkaar weer tezamen met effecten en muziek. 1 Selecteer het beeld om de weergave te starten. 2 Raak (Diavoorstelling) t [Continue weergave] aan. 3 Om de continue weergave te stoppen, raakt u eerst het LCD-scherm aan en raakt u daarna [Continue weergave verlaten] aan. • Raak of aan op het LCD-scherm om het volumeniveau bij de bewegende beelden in te stellen. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Opmerking • Als [Burstgroep weergeven] is ingesteld op [Alleen hoofdbld. weergeven], wordt alleen het hoofdbeeld weergegeven. zPanoramabeelden bekijken tijdens continue weergave Het gehele panoramabeeld wordt gedurende 3 seconden weergegeven. U kunt een panoramabeeld voorbij laten lopen door aan te raken. 92 NL

Diavoorstelling met muziek 1 Raak (Diavoorstelling) t [Diavoorstelling met muziek] aan. 2 Raak de gewenste functie t [Start] aan. 3 Om de diavoorstelling te beëindigen, raakt u het scherm aan en selecteert u [Diavoorstelling verlaten]. Opmerking • [Diavoorstelling met muziek] is niet beschikbaar voor de volgende beelden of in de volgende situaties: – Panoramabeelden – 3D-beelden die zijn opgenomen in [Standaard] of [Breed] Beeld U kunt de groep beelden selecteren die moet worden vertoond. Deze instelling ligt vast op [Map] wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen. Alle beelden Geeft een diavoorstelling weer van alle beelden op volgorde. Deze datum Geeft een diavoorstelling weer van de beelden binnen het huidig geselecteerde datumbereik in het geval de weergavefunctie (Datumweergave) is. Map Geeft een diavoorstelling weer van de beelden in de huidig geselecteerde map in de mapweergavefunctie. Effecten U kunt de weergavesnelheid en atmosfeer van de diavoorstelling selecteren. Als de weergavetijd van bewegende beelden lang is, wordt er een beeld uit genomen en weergegeven. Simpel Een eenvoudige diavoorstelling met een vooraf ingesteld interval tussen de beelden. Het weergave-interval is instelbaar bij [Interval] zodat u volledig kunt genieten van uw beelden. Nostalgisch Een stemmige diavoorstelling die de sfeer van een filmscène oproept. Stijlvol Een stijlvolle diavoorstelling die op een middelmatige snelheid uitgevoerd wordt. Actief Een snelle diavoorstelling die geschikt is voor actieve scènes. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Opmerking • Als [Burstgroep weergeven] is ingesteld op [Alleen hoofdbld. weergeven], worden de burst-beelden als volgt weergegeven. – Als [Effecten] is ingesteld op [Simpel], wordt alleen het hoofdbeeld weergegeven. – Als [Effecten] is ingesteld op iets anders dan [Simpel] en er twee of minder burst-beelden zijn, wordt alleen het hoofdbeeld weergegeven. – Als [Effecten] is ingesteld op iets anders dan [Simpel] en er drie of meer burst-beelden zijn, worden drie beelden weergegeven, inclusief het hoofdbeeld. Wordt vervolgd r 93 NL