Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Chránit Chrání

Chránit Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním. U registrovaných snímků se zobrazí značka . 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t (Chránit) t požadovaný režim (Toto foto) (Více snímků) (Nastavit vše z tohoto data) (Označí všechny v této složce) (Nast. vš. soub. AVCHD) (Odstranit vše z tohoto data) (Odstraní u všech v této slož.) (Odstr. vš. soub. AVCHD) Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku. Můžete vybrat a chránit více snímků. Po dokončení kroku 2 postupujte následovně. 1Vyberte snímek, který chcete chránit, a dotkněte se ho. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nenastavíte ochranu u všech snímků. Dalším dotykem na snímek se značkou značku odstraníte. 2Dotkněte se [OK] t [OK]. Chrání všechny snímky z období nebo složky nebo všechny videoklipy AVCHD. Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK]. Odemkne všechny snímky v období nebo složce nebo všechny videoklipy AVCHD. Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámky • Když se používá vnitřní paměť, je zvolen přehled složek se statickými snímky i videoklipy zobrazenými ve stejné složce. • Když je [Zobrazení skupiny série] nastaveno na [Zobraz.jen hlavního snímku], je chráněn pouze hlavní snímek skupiny série. Pokud chcete chránit všechny snímky, nejprve nastavte [Zobrazení skupiny série] na [Zobrazení všech] a pak nastavte ochranu. 104 CZ

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje specifikovat ty snímky na paměťové kartě, které budete chtít později vytisknout. U registrovaných snímků se zobrazí značka (Tisk). 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t t požadovaný režim (Toto foto) (Více snímků) (Nastavit vše z tohoto data) (Označí všechny v této složce) (Odstranit vše z tohoto data) (Odstraní u všech v této slož.) Objednávka tisku aktuálně zobrazeného snímku v režimu jednoho snímku. Můžete vybrat a objednat tisk více snímků. Po dokončení kroku 2 postupujte následovně. 1Zvolte snímek, který chcete tisknout, a dotkněte se ho. Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky, které chcete tisknout. Dalším dotykem na snímek se značkou značku odstraníte. 2Dotkněte se [OK] t [OK]. Zadá příkaz k tisku pro všechny snímky v období nebo ve složce. Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK]. Zruší příkaz k tisku pro všechny snímky v období nebo ve složce. Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámky • Značku (tisk) nelze dodat na následující snímky: – Videoklipy – Snímky ve vnitřní paměti • Značku (Tisk) můžete přidat k maximálnímu počtu 999 snímků. 105 CZ