Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Nastavení displeje

Nastavení displeje Nastaví, zda se v režimu prohlížení na LCD displeji zobrazí tlačítka funkcí. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t (Nastavení displeje) t požadovaný režim (Zap.) Tlačítka funkcí se zobrazí. Obsah Vyhledávání činnosti (Vyp.) Tlačítka funkcí se nezobrazí. Vyhledávání MENU/ nastavení zZobrazení tlačítek funkcí pokud je [Nastavení displeje] nastaveno na [Vyp.] Tlačítka funkcí zobrazíte dotykem na levou část LCD displeje a tažením doprava. Rejstřík 108 CZ

Údaje o expozici Nastaví, zda zobrazit nebo nezobrazit údaje o expozici aktuálně zobrazeného souboru. Obsah Údaje o expozici 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 t (Údaje o expozici) t požadovaný režim (Zap.) (Vyp.) Zobrazí údaje o expozici na LCD displeji. Nezobrazí údaje o expozici. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 109 CZ