Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Autom. Orient. Když

Autom. Orient. Když otočíte fotoaparát pro pořízení portrétu (svisle), zaznamená fotoaparát změnu polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu. 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Autom. Orient.] t požadovaný režim Zap. Vyp. Nahraje snímek ve správné orientaci. Nepoužívá automatickou orientaci. Poznámky • U svisle orientovaných snímků je vpravo i vlevo černý pruh. • Orientace snímku nemusí být zaznamenána správně, protože záleží na úhlu snímání fotoaparátu. • V následujících situacích nelze používat [Autom. Orient.]: – V režimu snímání 3D –Vrežimu videa – Když je ve volbě scény vybrán režim (Pod vodou). Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení zOtáčení snímků po nahrání Pokud je orientace snímku nesprávná, můžete pro zobrazení snímku v poloze portrétu použít [Otočit] z obrazovky MENU. Rejstřík 116 CZ

Průvod. rozp. scény Můžete zvolit, zda bude nebo nebude při aktivovaném režimu rozpoznání scény zobrazen u ikony rozpoznání scény i průvodce. Obsah Průvodce rozpoznání scény 1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu snímání. 2 t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Průvod. rozp. scény] t požadovaný režim Zap. Vyp. Průvodce rozpoznání scény se zobrazí. Průvodce rozpoznání scény se nezobrazí. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 117 CZ