Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Rozlišení HDMI

Rozlišení HDMI Nastaví rozlišení výstupního signálu do televizoru z konektoru HDMI při prohlížení snímků propojením multivýstupového stojanu (je součástí dodávky) tohoto fotoaparátu a konektoru HDMI televizoru s vysokým rozlišením pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně). 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Rozlišení HDMI] t požadovaný režim Auto 1080i 480p/576p Fotoaparát automaticky rozpozná televizor HD a nastaví výstupní rozlišení. Výstupní signály v obrazové kvalitě HD (1080i). Výstupní signály v obrazové kvalitě SD (480p/576p). • Pokud je fotoaparát kompatibilní se standardem 1080 60i, signály jsou vysílány pomocí 480p, zatímco pokud je kompatibilní se standardem 1080 50i, signály jsou vysílány pomocí 576p. Poznámka • Pokud nelze obrazovku správně zobrazit pomocí nastavení [Auto], vyberte buď [1080i] nebo [480p/576p] podle televizoru, který chcete připojit. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 126 CZ

OVLÁDÁNÍ HDMI Toto nastavení umožňuje použít dálkové ovládání televizoru i pro fotoaparát, který je připojen k televizoru „BRAVIA“ Sync pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně). Podrobnosti o „BRAVIA“ Sync viz str. 151. 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [OVLÁDÁNÍ HDMI] t požadovaný režim Zap. Vyp. Umožňuje činnost dálkového ovládání. Ruší činnost dálkového ovládání. Poznámka • Činnosti fotoaparátu můžete provádět dálkovým ovládáním televizoru, když připojíte fotoaparát k televizoru kompatibilnímu s „BRAVIA“ Sync. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 127 CZ