Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Spojení USB Nastavuje

Spojení USB Nastavuje režim, kdy je fotoaparát pomocí kabelu USB připojen k počítači nebo zařízení USB. Obsah 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Spojení USB] t požadovaný režim Mass Storage PTP/MTP Ustavuje spojení velkokapacitní paměti mezi fotoaparátem a počítačem nebo jiným zařízením USB. Při připojení fotoaparátu k počítači se objeví průvodce AutoPlay a snímky v nahrávací složce fotoaparátu se importují do počítače (se systémem Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Poznámka • Pokud je vybráno [PTP/MTP], nelze importovat videa. Pro import videoklipů do počítače zvolte [Mass Storage]. Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 130 CZ

Nastavení LUN Nastavuje způsob zobrazení pro nahrávací média zobrazená na obrazovce počítače nebo jiném monitoru, když je fotoaparát připojen k počítači nebo zařízení AV prostřednictvím spojení USB. 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Nastavení LUN] t požadovaný režim Více Jeden Jsou zobrazeny snímky uložené na paměťové kartě i ve vnitřní paměti. Toto nastavení vyberte, když připojujete fotoaparát k počítači. Pokud je v přístroji vložena paměťová karta, jsou zobrazeny snímky uložené na paměťové kartě; když není vložena, jsou zobrazeny snímky uložené ve vnitřní paměti. Toto nastavení zvolte v případech, kdy snímky jak z paměťové karty, tak i z vnitřní paměti nejsou zobrazeny, když je fotoaparát připojen k jinému zařízení než k počítači. Poznámka • Při posílání snímků zpracovatelům digitálních médií pomocí aplikace „PMB Portable“ nastavte [Nastavení LUN] na [Více]. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 131 CZ