Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Úspora energie

Úspora energie Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí LCD displej ztmavne a dobu, po jaké se fotoaparát vypne. Pokud je zapnuto napájení přístroje používajícího blok akumulátorů a fotoaparát není po určitou dobu obsluhován, displej ztmavne a později se fotoaparát automaticky vypne, aby zabránil vybíjení bloku akumulátorů (funkce automatického vypnutí). 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Úspora energie] t požadovaný režim Obsah Vyhledávání činnosti Větší výdrž Standardní Vyp. Aktivně šetří nabití akumulátoru. Pokud s fotoaparátem jistou dobu nepracujete, napájení se automaticky vypne. V režimu snímání před vypnutím napájení nejprve automaticky ztmavne LCD displej. Pokud s fotoaparátem jistou dobu nepracujete, napájení se automaticky vypne. V režimu snímání před vypnutím napájení nejprve automaticky ztmavne LCD displej. Trvá to déle, než se vypne napájení, než když je nastaveno [Větší výdrž]. Nepoužívá funkci automatického vypnutí. Poznámka • Fotoaparát se nevypne automaticky v následujících situacích: – Při prezentaci – Při prohlížení snímků pořízených v režimu [Plynule z více úhlů] natáčením fotoaparátu – Při prohlížení snímků série natáčením fotoaparátu – Při přehrávání videa – Při výstupu ve formátu HDMI – Při spojení Eye-Fi Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 134 CZ

TransferJet Je možné zvolit nastavení komunikace TransferJet. TransferJet je technologie pro bezdrátový přenos na krátkou vzdálenost, která umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními nacházejícími se blízko u sebe, jejichž vzájemnou komunikaci chcete zajistit. Chcete-li si zjistit, zda je váš fotoaparát vybaven funkcí TransferJet, zkontrolujte, zda se na spodní části fotoaparátu nachází značka (TransferJet). Používání Memory Stick s TransferJet (prodává se samostatně) umožňuje, aby byly snímky přenášeny mezi dvěma zařízeními kompatibilními s technologií TransferJet. Podrobnější informace o TransferJet najdete v návodu k obsluze dodávaném k Memory Stick s TransferJet. 1 t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [TransferJet] t požadovaný režim Obsah Vyhledávání činnosti Zap. Vyp. Komunikuje prostřednictvím TransferJet. Nekomunikuje prostřednictvím TransferJet. Vyhledávání MENU/ nastavení Poznámky • V průběhu snadného režimu je [TransferJet] vždy nastaven na [Vyp.]. • Na palubě letadla nastavte [TransferJet] na [Vyp.]. Kromě toho se vždy řiďte všemi nařízeními platnými v oblasti, kde fotoaparát používáte. • Spojení je přerušeno, pokud po dobu 30 sekund nedošlo k žádnému přenosu. Pokud se tak stane, zvolte [Ano] a znovu k sobě přiložte obě značky (TransferJet) na fotoaparátu a druhém zařízení. • Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátu vybavené TransferJet nejsou s ohledem na místní zákony a nařízení prodávány v některých státech a regionech. • V jiných státech a regionech než jsou ty, kde jste fotoaparát zakoupili, nastavte funkci [TransferJet] na [Vyp.]. V závislosti na jednotlivých státech nebo regionech můžete být zodpovědní za použití funkce TransferJet kvůli místním omezením týkajícím se přenosu elektromagnetických vln. Rejstřík zCo je TransferJet? TransferJet umožňuje sdílet snímky odesíláním a přijímáním obrazových dat. Vložte kartu Memory Stick s TransferJet do fotoaparátu a srovnejte obě značky (TransferJet) na fotoaparátu a druhém zařízení, které tuto funkci podporuje. Pro podrobnější informace o přenosu snímku viz strana 96. 135 CZ