Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Tvorba nahr. složky

Tvorba nahr. složky Vytváří na paměťové kartě složku pro ukládání nahrávaných snímků. Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte složku novou nebo dokud si nevyberete jinou nahrávací složku. 1 t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Tvorba nahr. složky] t [OK] Poznámky • Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť. • Když do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu, která byla používána s jiným zařízením, a pořizujete snímky, může se automaticky vytvořit nová složka. • Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se vytvoří nová. zO složkách Když je nová složka vytvořena, můžete změnit cílovou složku pro ukládání (str. 141) a vybrat složku pro prohlížení snímků (str. 111). Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 140 CZ

Změna nahr. složky Změní na paměťové kartě složku, která se momentálně používá pro ukládání nahrávaných snímků. Obsah 1 t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Změna nahr. složky] 2Pomocí / t [OK] zvolte složku, do níž chcete ukládat snímky. Vyhledávání činnosti Poznámky • Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť. • Následující složku nelze vybrat jako nahrávací. – Složka „100“ – Složka s číslem, která má pouze „sssMSDCF“ nebo „sssANV01“ • Nelze přesunovat nahrané snímky do jiné složky. Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 141 CZ