Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Vymaz. nahr.složky

Vymaz. nahr.složky Vymaže na paměťové kartě složku, která se používá pro ukládání nahrávaných snímků. 1 t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Vymaz. nahr.složky] Obsah 2Pomocí / t [OK] zvolte složku, kterou chcete vymazat. Vyhledávání činnosti Poznámky • Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť. • Pokud vymažete složku určenou jako nahrávací pomocí [Vymaz. nahr.složky], vybere se jako další nahrávací složka složka s nejvyšším číslem. • Vymazat lze jen prázdné složky. Pokud složka obsahuje snímky nebo dokonce soubory, které nejdou přehrát na fotoaparátu, je nutné v počítači nejprve tyto snímky a soubory vymazat a pak vymazat složku. Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 142 CZ

Kopírovat Zkopíruje všechny snímky uložené ve vnitřní paměti na paměťovou kartu. 1 Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatečnou volnou kapacitou. 2 t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Kopírovat] t [OK] Poznámky • Použijte plně nabitý blok akumulátorů. Při kopírování souborů snímků pomocí bloku akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se blok akumulátorů může vybít a kopírování selhat nebo se mohou data snímků poškodit. • Snímky nelze kopírovat jednotlivě. • Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Pro vymazání obsahu vnitřní paměti vyjměte po kopírování paměťovou kartu a poté zformátujte vnitřní paměť ([Formát.] v [Nástroj vnitřní paměti]). • Na paměťové kartě se vytvoří nová složka a všechna data do ní budou zkopírována. Pro kopírování snímků nelze zvolit specifickou složku. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 143 CZ