Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Nastav.data a času

Nastav.data a času Opět nastaví datum a čas. 1 t (Nastav.) t (Nastavení hodin) t [Nastav.data a času] t požadovaný režim Obsah Formát data a času Letní čas Datum a čas Můžete zvolit formát zobrazení data a času. Můžete zvolit nastavení letního času [Zap.]/[Vyp.]. Můžete nastavit datum a čas. Vyhledávání činnosti Poznámka • Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z disku CD-ROM (je součástí dodávky) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem. Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 146 CZ

Prohlížení snímku na televizoru se standardním rozlišením (SD) Snímky zaznamenané fotoaparátem ve standardní kvalitě obrazu můžete prohlížet připojením fotoaparátu k televizoru se standardním rozlišením (SD). Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru. 1 Vypněte fotoaparát i televizor. 2 Připojte fotoaparát do multivýstupového stojanu (je součástí dodávky). 3 Připojte multivýstupový stojan k televizoru kabelem AV (je součástí dodávky). Obsah Vyhledávání činnosti 1 Do vstupních konektorů audia/ videa Tlačítko (přehrávání) Multivýstupový stojan Vyhledávání MENU/ nastavení AV kabel 2 Do konektoru A/V OUT (STEREO) Rejstřík 4 Zapněte televizor a nastavte vstup. 5 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) zapněte fotoaparát. Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Požadovaný snímek vyberte dotykem na / zobrazené na LCD displeji tohoto fotoaparátu. Poznámky • Při přehrávání jednoho snímku se na televizoru nezobrazí žádné ikony. • Při výstupu do televizoru nelze přehrávat snímky v režimu [Snadný režim]. 147 CZ