Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Položky MENU

Položky MENU (prohlížení) Z můžete snadno volit různé funkce prohlížení. 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepněte do režimu přehrávání. 2 Dotykem na zobrazte obrazovku MENU. Na obrazovce MENU se neobjeví čtyři položky nabídky zobrazené pod . 3 Dotkněte se položky z nabídky t požadovaného režimu. Obsah Vyhledávání činnosti V níže uvedené tabulce označuje nastavení, která mohou být změněna, zatímco – označuje nastavení, která nelze měnit. Položky menu Režim prohlížení Přehled dat Paměťová karta Přehled složek (static. sn.) Přehled složek (MP4) Přehled AVCHD Vnitřní paměť Přehled složek (Snadný režim) (Kalendář) — — — — (Přehled snímků) (Prezentace) — — (Vymazat) (Poslat prostřed. TransferJet) — — — (Kresba) — — (Retuš) — — (Prohlížení 3D) — — (Režim prohlížení) — (Zobrazení skupiny série) — — — — (Chránit) DPOF — — — (Otočit) — — (Nastavení hlasitosti) (Nastavení displeje) (Údaje o expozici) (Počet snímků v přehledu) (Výběr složky) — — — Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Pokračování r 14 CZ

Poznámky • Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim. • Čtyři položky nabídky zobrazené pod se liší podle jednotlivých režimů. Položky nastavení Obsah Nastavení můžete měnit na obrazovce (Nastav.). 1 Dotykem na zobrazte obrazovku MENU. 2 Dotkněte se (Nastav.) t požadovaná kategorie t požadovaná položka t požadované nastavení. Kategorie Nastavení pro záběr Položky Formát videa Iluminátor AF Ř. Mřížky Digitál. transf. Autom. Orient. Průvod. rozp. scény Redukce červ. očí Detekce zavř. očí Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Pokračování r 15 CZ