Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

zPřehrávání disku

zPřehrávání disku AVCHD na počítači Disky AVCHD lze přehrávat na počítači pomocí aplikace „Player for AVCHD“ instalované spolu s aplikací „PMB“. Aplikaci spustíte klepnutím na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Podrobnější informace najdete v Nápovědě pro „Player for AVCHD“. • V závislosti na prostředí počítače nemusí jít snímky plynule přehrávat. Vytváření disků Blu-ray Z videoklipů AVCHD importovaných do počítače lze vytvářet disky Blu-ray. Daný počítač musí být schopen vytvářet disky Blu-ray. Mohou být použity disky BD-R (nepřepisovatelný) nebo BD-RE (přepisovatelný). Nelze vytvářet vícenásobné (multisession) záznamy. Chcete-li vytvářet disky Blu-ray, ujistěte se, že jste instalovali [BD add-on software] na instalační obrazovce aplikace „PMB“. Pro instalaci musí být počítač připojený k internetu. Podrobnější informace viz „PMB Help“. Vytváření disků s obrazovou kvalitou ve standardním rozlišení (STD) Pomocí dodané aplikace „PMB“ a výběrem videoklipu AVCHD importovaného do počítače lze vytvářet disky DVD se standardní kvalitou obrazu (STD). 1 Zapněte napájení počítače a vložte nepoužitý disk do DVD mechaniky. • Pokud se automaticky spustí jiná aplikace než „PMB“, ukončete ji. 2 Spusťte aplikaci „PMB“. 3 Vyberte videoklip AVCHD, který chcete zapsat na disk. 4 Klepněte na (Create Discs) a pak vyberte [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. 5 Podle pokynů na obrazovce vytvořte disk. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Poznámky • Ujistěte se, že nejdříve byla instalována aplikace „PMB“ (str. 154). • Z videoklipů MP4 nelze vytvářet disky. • Tvorba disku může nějakou dobu trvat vlivem převodu videoklipu AVCHD na obrazovou kvalitu ve standardním rozlišení (STD). • Pokud jsou disky DVD-Video vytvářeny poprvé, musí být počítač připojen k internetu. 162 CZ

Tisk statických snímků Statické snímky můžete tisknout následujícími způsoby. • Přímý tisk na tiskárně se vstupem pro paměťovou kartu Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou. • Tisk pomocí počítače Snímky můžete importovat do počítače pomocí přiložené aplikace „PMB“ a pak je vytisknout. Na snímek můžete vložit datum a vytisknout jej s ním. Podrobnosti naleznete v „PMB Help“. • Tisk v provozovně Poznámky • Pokud tisknete snímky pořízené v režimu 16:9, mohou být oba okraje odříznuty. • Panoramatické snímky nelze tisknout na všech typech tiskáren. Tisk v provozovně Paměťovou kartu obsahující snímky pořízené fotoaparátem můžete zanést do provozovny fototiskových služeb. Pokud provozovna podporuje fototiskové služby odpovídající standardu DPOF, můžete předem přidat na snímky v menu prohlížení značku (Tisk), takže je nemusíte znovu vybírat v okamžiku tisku v provozovně. Poznámky • Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fototiskové služby vytisknout přímo z fotoaparátu. Zkopírujte snímky na paměťovou kartu (str. 143) a poté vezměte paměťovou kartu do provozovny. • V provozovně fototiskových služeb se informujte, které typy paměťových karet zpracovávají. • Možná bude třeba adaptér pro paměťovou kartu (prodává se samostatně). Zeptejte se v provozovně. • Než odnesete data snímků do provozovny, vždy si pořiďte zálohu snímků na disku. • Nelze nastavit počet výtisků. • Chcete-li na snímcích vytisknout datum, dohodněte se s obsluhou provozovny fototiskových služeb. Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík 163 CZ