Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Odstranění problémů

Odstranění problémů Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení. 1 Zkontrolujte položky na str. 164 až 171. Pokud se na obrazovce objeví kód „C/E:ss:ss“, viz str. 172. Obsah 2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok akumulátorů opět vložte a pak zapněte napájení. 3 Inicializujte nastavení (str. 125). 4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Buďte si vědomi toho, že zasláním fotoaparátu k opravě souhlasíte s tím, že obsah vnitřní paměti a hudební soubory mohou být zkontrolovány. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory. http://www.sony.net/ Blok akumulátorů a napájení Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Nelze vložit blok akumulátorů. •Ujistěte se, že směr akumulátoru je správný a vložte jej na doraz, až se uzamkne páčka k vysunutí akumulátoru. Nelze zapnout fotoaparát. •Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu. • Vložte blok akumulátorů správně. •Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů. •Konektory bloku akumulátorů jsou znečištěné. Opatrně je otřete měkkým hadříkem. •Používejte doporučený blok akumulátorů. Napájení se náhle vypne. •Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji LCD objeví hlášení. • Pokud je funkce [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát. 164 CZ

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně. •Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí. •Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel srovnáte. V závislosti na podmínkách použití může displej i nadále ukazovat nesprávně. •Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 180). Vyměňte ho za nový. Nelze nabít blok akumulátorů. •Blok akumulátorů nelze nabít pomocí síťového adaptéru (prodává se samostatně). Pro nabíjení akumulátoru použijte nabíječku. Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE. •Zkontrolujte, že blok akumulátorů je typu NP-BN1. •Kontrolka CHARGE bliká nepravidelně, když použijete blok akumulátorů, který se dlouho nepoužíval. •Kontrolka CHARGE (na dodané nabíječce akumulátorů) má dva druhy blikání, rychlé (v intervalu asi 0,15 s) a pomalé (v intervalu asi 1,5 s). Pokud kontrolka bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů, který se nabíjí, a pak jej opět do nabíječky vložte (až zapadne). Pokud kontrolka znovu bliká rychle, může to znamenat problém s blokem akumulátorů. Pokud kontrolka bliká pomalu, je nabíječka v pohotovostním režimu a nabíjení se dočasně zastavilo. Pokud je teplota mimo rozsah vhodný pro nabíjení, nabíjení se dočasně zastaví a aktivuje se pohotovostní režim. Když se teplota vrátí do rozmezí vhodného pro nabíjení, nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení CHARGE se rozsvítí. Doporučuje se nabíjet blok akumulátorů při vhodné teplotě v rozsahu 10°C až 30°C. •Podrobnosti viz str. 181. Snímání statických snímků/videoklipů Nelze nahrávat snímky. •Pokud snímky nelze nahrát na paměťovou kartu, ale mohou být nahrány do vnitřní paměti i když byla paměťová karta vložena do fotoaparátu, ujistěte se, že paměťová karta byla vložena na doraz. •Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků: – Vymažte nadbytečné snímky (str. 94). – Vyměňte paměťovou kartu. •Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku. • Přepněte tlačítko režimů (Fotografie)/ (Video). •Pro nahrávání videoklipů se doporučuje používat následující paměťové karty: – „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ – Paměťově karty SD, SDHC nebo SDXC (třída 4 nebo rychlejší) • Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 124). Obsah Vyhledávání činnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstřík Snímání úsměvu nefunguje. •Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek. • Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 124). Funkce stabilizace nefunguje. •Při snímání nočních scén nemusí funkce stabilizace pracovat správně. •Fotografujte po stisknutí spouště napůl. 165 CZ